Afrika.no Meny

Landprofil 2008-2009

Sierra Leone

Valget på nasjonalforsamling i 2007 fikk det noe overraskende utfallet at opposisjonen feide regjeringspartiet ut av regjeringskontorene. Den nye presidenten har vist handlekraft, men folk er utålmodige etter resultater.

Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Afrika
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe

Valget var imøtesett med stor spenning. 30 prosent av de stemmeberettigede kvinnene registrerte seg som velgere foran dette valget, en klar framgang fra forrige valg. Kvinnegruppa "Fifty-fifty Group"  har mye av æren for det.

President Ahmed Tejan Kabbah hadde før valget kunngjort sin avgang, og regjeringspartiet Sierra Leone People's Party (SLPP) stilte med visepresident Solomon Berewa på topp. Opposisjonspartiet All People's Congress (APC) hadde Ernest Bai Koroma som sin kandidat.

Etniske motsetninger
Valgkampen viste at det fortsatt gjærer i landet. Etniske motsetninger ble tydeligere. SLPP er primært for og av mende-folk, som har sin opprinnelse i sør og øst, mens APC regnes som talerør for temne-gruppa fra nord. Til sammen har de to etniske gruppene rundt 60 prosent av landets seks millioner innbyggere.

Det var på forhånd knyttet en viss spenning til hva det nye partiet People's Movement for Democratic Change (PMDC) ville ha å si for valgutfallet. PMDC ble dannet i 2006 av utbrytere fra SLPP under ledelse av Charles Margai, og noen mente at det hadde en mulighet til å spille en rolle, siden det har støtte fra både mende- og temnefolk. Partiet fikk imidlertid ikke den oppslutningen som enkelte trodde. Ved parlamentsvalget ble de 112 plassene fordelt slik: APC 59 (27 i 2002), SLPP 43 (83) og PMDC 10 (0).

Fredelig gjennomført
Ingen av de sju presidentkandidatene oppnådde de lovbestemte 55 prosent av stemmene i første valgomgang. Ved omvalget den 8. september seiret Ernest Bai Koroma (APC), med 54,6 prosent av stemmene, over Solomon Berewa (SLPP), som fikk 45,4 prosent. Overleveringen av makten fra det regjerende SLPP til den nye president Koromas regjering skjedde på en fredelig og forbilledlig måte.

En stor del av æren for det relativt fredelige valget, overvåket av internasjonale observatører, må tillegges den kloke og myndige lederen av den nasjonale valgkommisjonen, Christina Thorpe. Hun ledet hele valgprosessen til uavhengige observatørers anerkjennelse.

Utfordringer
President Koroma har ved flere anledninger vist handlekraft. Eksempelvis har han tatt tak i den ustabile elektrisitetsforsyningen, som er spesielt merkbar i hovedstaden. Koroma lovet rett etter innsettelsen 17. september 2007 stabil el-forsyning i Freetown før utgangen av året. Det klarte han.

Koroma har også lovet kompromissløs kamp mot korrupsjon. Men korrupsjonsbekjempelse har også tidligere regjeringer hatt på sitt program, med lite synlige resultater.

Sierra Leone er fortsatt lutfattig og ligger som nummer 177 aller nederst på UNDP's Human Development Index (HDI).

Arbeidsløshet blant ungdommer er fortsatt en stor utfordring. To tredeler er arbeidsløse. Denne store, misfornøyde gruppa kan i gitte situasjoner være en fare for landets stabilitet.

Sosiale forhold
Landets helsestell er svært dårlig. I noen land med godt helsestell dør bare én av 8.000 mødre i forbindelse med graviditet og fødsler, mens det tilsvarende tallet for Sierra Leone er en av åtte. Landet hadde ved inngangen til 2008 bare rundt 120 leger. Dette tallet er nå i ferd med å fordobles, ved at 110 nye leger fra andre land er på vei inn; 50 fra Cuba, 30 fra Nigeria og 30 fra Egypt.

Forurenset vann er årsaken til mange sykdommer, spesielt blant barn. Kun 53 prosent av befolkningen har tilgang til rent vann, på landsbygda bare 32 prosent. Malaria er en annen årsak. 282 av 1.000 barn overlever ikke sitt femte leveår.

Prisen på basismatvaren ris er sterkt økende. Bensinprisen har også steget mye, noe som har hatt en kraftig innvirkning på transport- og produksjonskostnader. 70 prosent av befolkningen lever for under én dollar dagen. Sierra Leone eksporterer diamanter og andre mineraler, men svært lite av disse inntektene har hittil kommet den jevne sierraleoner til gode.

Landet satser på turisme. De flotte strendene lokker nå flere og flere utlendinger til landet. Flere nye hoteller, gjestehus og spisesteder er bygd, hovedsakelig i Freetown-området. Flaskehalsen for turismen er den internasjonale flyplassen Lungi, rett over fjorden fra Freetown. Forbindelsen til sentrum skjer via helikopter, bil og ferge, eller luftputebåt. Ingen av disse er helt risikofrie. Alle er dessuten periodevis ute av drift.

Skolen i bedring
Skolevesenet er i bedring, spesielt barne- og ungdomstrinnet. Nå starter omtrent like mange jenter som gutter i første klasse. Men altfor mange slutter underveis. Klassene er store, 50 til 70 elever per klasse er helt vanlig. Kun 24,2 prosent av kvinner over 15 år kan lese og skrive, sammenlignet med 46,7 prosent blant menn. Antall lærere er for få. Det utdannes en del lærere, men på grunn av lav lønn går mange over i andre yrker.

Elevdisiplinen er en utfordring, spesielt på ungdomsskolen og videregående nivå. Mange uteblir fra skolen. Landet har ikke noen studiefinansieringsordning. Ungdom som ønsker høyere utdanning har derfor begrensede muligheter.

Lov og rett
Det er ikke urovekkende mye alvorlig kriminalitet. Vold mot barn er imidlertid et stort problem. Situasjonen vedrørende beskyttelse av barn er alarmerende. Rettssikkerheten for kvinner er klart dårligere enn for menn. Det rapporteres stadig om tilfeller av seksuell trakassering og familievold. Politi og rettsvesen ser ikke ut til å prioritere slike lovbrudd spesielt høyt.

Ved den FN-støttede krigsforbryterdomstolen (SCSL) i Freetown maler rettferdighetens kvern langsomt. Bare et titalls personer har til nå fått sine dommer. Rettssaken mot Liberias tidligere president Charles Taylor, anklaget for krigsforbrytelser i Sierra Leone, startet i januar 2008. Den foregår i Haag, av frykt for uroligheter i regionen. Det vil neppe falle dom før tidligst mot slutten av 2009.


Andre landprofiler:
2006-2007, 2002-2003, 2000-2001

Bedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Siste oppdatering av bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2021. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.