Afrika.no Meny

Landprofil 2000-2001

Malawi

Demokratiet i Malawi ble befestet i 1999 gjennom landets andre flerpartivalg etter at ettpartistyret ble avviklet i 1994. Landet har klart å tiltrekke seg mye utenlandsk kapital, gjort store framskritt når det gjelder utnyttelse av naturressurser, og er et av de få landene i Afrika som jevnlig klarer å produsere overskudd av mat. Men likevel er Malawi et av verdens aller fattigste land.

Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Afrika
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe

Befolkningen lider av kronisk feilernæring og høy barnedødelighet. Myndighetene står overfor store utfordringer når det gjelder utdanning og helsetjenester, hiv/aids-epidemien og store miløproblemer som avskoging og erosjon. Malawi er helt avhengig av bistand fra individuelle giverland og Bretton Woods-institusjonene, og sliter med høy utenlandsgjeld.

Fritt og "stort sett" rettferdig valg

Stemmegivningen under parlamentsvalget i juni 1999 foregikk stort sett etter etniske/geografiske skillelinjer. Skillelinjene er også religiøse, med kristne i nord- og midtprovinsene og muslimer i sør, uten at man dermed kan snakke om en religiøs politisk konflikt. President Bakili Muluzis United Democratic Front (UDF) vant 76 av plassene i parlament i sør, 16 i midtprovinsene, og bare en i nord. Det største opposisjonspartiet Malawi Congress Party (MCP) fikk 66 plasser, hovedsakelig gjennom stemmer i midten av landet, mens MCPs koalisjonspartner Alliance for Democracy (AFORD), fikk alle plassene sine fra nord, bortsett fra en. De første demokratiske lokalvalg er planlagt holdt i november 2000.

Presidentvalget ble avholdt samtidig, og Muluzi vant en knepen seier over sin nærmeste opponent, Gwanda Chakuamba fra MCP/AFORD-alliansen. Chakuamba ville ikke godta resultatet, og det brøt ut i vold i nordprovinsene. UDF-tilhengeres moskéer og butikker i nord ble plyndret. Muluzi utnevnte ministre fra alle deler av landet i et forsøk på forsoning, og må nok belage seg på flere kompromisser ettersom opposisjonen nå har flertall i parlamentet.

Regjeringen ble utsatt for sterk kritikk i forkant av valget og anklaget for å monopolisere informasjonsstrømmen i samfunnet, blant annet gjennom sitt faste grep på den statlige kringkastingen. En forsinket ny telekommu-nikasjonslov vil åpne for at Malawi får sin første TV-stasjon og flere radiokanaler.

Sosiale forhold

Malawi er et av de fattigste land i verden, og en antar at nesten 60 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Landet rangerer som nr. 159 av 174 land ifølge FNs Human Development Index (HDI). Aids-epidemien har ennå ikke nådd sitt toppnivå, og det antas at 16 prosent av befolkningen mellom 15 og 49 år lever med hiv/aids. Forventet levealder er 40 år, bare Sierra Leone har lavere i Afrika sør for Sahara. 60 prosent av befolkningen over 15 år kan lese og skrive.

Økonomi

Tobakksproduksjon og eksport dominerer landets økonomi. Landbruket står for 90 prosent av eksportinntektene, og tobakkproduksjon utgjør 70 prosent. UDF-regjeringen fornyer landbruket og har gradvis gått fra en privat storbonde-økonomi til en landbruksøkonomi hvor flere småbønder er integrert i produksjonen. Regjeringen har forsøkt å oppmuntre til mer mangfold i produksjonen, og en har som resultat sett en viss framgang i tekstilindustrien. Dette har dessverre snudd i negativ retning, etter at Sør-Afrika nå nekter å godkjenne tollfri import av tekstiler fra Malawi. Transportkostnadene er høye, og transportutgiftene på en vare importert eller eksportert gjennom Sør-Afrika, utgjør 40-60 prosent av prisen.

Statsbudsjettet til Malawi er ca. en halv milliard dollar for en befolkning på over 10 millioner innbyggere. Ca. 10 prosent av BNP og 40 prosent av statens inntekter er lån eller gaver fra utlandet. De største giverne er Storbritannia, USA, Danmark og Tyskland. Utenlandsgjelden er på ca. 2,3 milliarder dollar, og ca. en tredjedel av statsbudsjettet går til å betale renter og avdrag. Malawi har laget et midlertidig Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) som vil danne grunnlag for å søke gjeldslette gjennom Verdensbankens Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC).


Andre landprofiler:
2010-2011, 2008-2009, 2002-2003

Bedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Siste oppdatering av bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2021. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.