Afrika.no Meny

Økonomi

Somalias gjeldskrise løst etter 30 år

På tampen av 2023 ble Somalia innvilget gjeldsslette gjennom det Internasjonale Pengefondets gjeldssletteprogram (Heavily Indebted Poor Countries Initiative, HIPC). Somalia hadde krav på denne gjeldssletten for 20 år siden, men den ble ikke gjennomført før nå på grunn av den politiske situasjonen i landet. Nå som Somalias politiske og økonomiske situasjon er mer stabil enn på lenge, er det duket for en retur til den internasjonale arenaen. På samme tid er det 54 utviklingsland som i mellomtiden har pådratt seg ikke-bærekraftig statlig gjeld. HIPC-sletten fra tidlig 2000-tall var en gullkantet avtale. Dagens gjeldstyngede land vil ikke kunne forvente en like god deal denne gangen. Hvordan vil Somalia forvalte denne unike muligheten?

Følg oss

Følg oss på Facebook og Twitter og Instagram!

Samfunn

Kampen mot kjønnslemlestelse – mellom politikk og praksis

Hvert år, den sjette februar, markeres Den internasjonale dagen mot kvinnelig kjønnslemlestelse. Kampen mot skadelige skikker, inkludert kjønnslemlestelse av kvinner, er fortsatt høyst aktuell. Til tross for at omskjæring av jenter er ulovlig i mange land, fortsetter praksisen mange steder. Tradisjoner, sosiale normer, frykt for sosiale sanksjoner, stigma og skam bidrar til å opprettholde praksisen, ifølge Million Shiferaw Kebede, programrådgiver i Kirkens Nødhjelp Etiopia.

Sørafrikanere i inn- og utland bør gå i spissen for samtalen om fremmedfrykt og afrofobi i Sør-Afrika foran valget 29. mai

29. mai strømmer sørafrikanere til valgurnene for å delta i et av de viktigste valgene på 30 år. Folk vil ha løsninger på strømbrudd, økonomisk tilbakegang, korrupsjon, kriminalitet og narkotikahandel. Regjeringens respons har vært å utpeke innvandrere som syndebukker og å forsøke å stramme inn grensene for å tilfredsstille de høylytte stemmene i folkemengden. Les om hvordan fremmedfrykt og afrofobi har stått i sentrum for de politiske debattene.

Økonomi

Handelsavtalen mellom USA og Afrika fyller 25 år neste år: Dette er AGOAs vinnere, tapere og mulige vei videre

AGOA har bidratt stort til å øke eksporten fra støtteberettigede afrikanske land til USA. Samtidig som AGOA nærmer seg sitt 25-årsjubileum i 2025, vurderer det amerikanske senatet å forlenge ordningen med ytterligere 16 år. Handelsfordelene har særlig kommet sektorer som klær, tekstiler, landbruk og lettindustri til gode, men handelsavtalen har hatt ujevn effekt i regionen. Les om de økonomiske resultatene som de forskjellige landene i Afrika sør for Sahara har fått av avtalen.