Afrika.no Meny

Landprofil 2010-2011

Zambia

I 2011 er det nytt presidentvalg i Zambia. Den sittende presidenten, Rupiah Banda fra Movement for Multiparty Democracy (MMD), regner med å vinne. De to største opposisjonspartiene, Patriotic Front (PF) og United Party for National Development (UPND), har inngått en koalisjon for å skape en felles front mot MMD. Men opposisjonen har ennå ikke utformet en felles plattform eller utnevnt en felles presidentkandidat, og det er tvil om hvor sterk koalisjonen er.

Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Afrika
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe

Ved de tidligere valgene i 2001 og 2006 har MMD vunnet med en betydelig andel av stemmene på landsbygda, mens PF har hatt flesteparten av stemmene i de urbane områdene. Det siste suppleringsvalget til nasjonalforsamlingen forårsaket til dels voldelige opptøyer. Dette har skapt noe frykt for at valgkampen kan bli mer urolig enn tidligere år. Zambia har tidligere hatt rolige valgkamper og landet har ingen voldelige interne konflikter.  

Korrupsjon
Siden Rupiah Banda overtok presidentmakten etter Levy Mwanawasas (MMD) død i 2008 ser det ut til å ha blitt mindre fokus på å bekjempe korrupsjon, samtidig som flere større korrupsjonssaker er rullet opp. I 2009 ble flere ansatte i helsedepartementet suspendert og stilt for retten, anklaget for økonomisk mislighold av rundt 5 millioner dollar. Dette førte til at flere giverland, blant annet Nederland og Sverige, stanset sine bidrag til helsebudsjettet. 55 prosent av budsjettet er dekket av bistandsmidler. Det globale fondet til bekjempelse av hiv, tuberkulose og malaria har holdt tilbake en utbetaling av 120 millioner dollar til helsedepartementet siden august 2009, men opprettholdt støtten til sivilt samfunn. Bevilgningen fra fondet vil inntil videre forvaltes av FNs utviklingsfond (UNDP). Dette svekker både folks tiltro til myndighetene og innbyggernes helsetilbud. Den tidligere presidenten Fredrik Chiluba ble frikjent for korrupsjonsanklager i zambiske domstoler, og det spekuleres i om myndighetene har påvirket denne rettsavgjørelsen, siden han ble dømt for liknende forhold i en rettssak i London. Der ble han dømt for mislighold av offentlige midler under sin tid som president. Chiluba prøver å få denne dommen kjent ugyldig. 

Oppsigelser og økonomisk vekst
Også Zambia fikk kjenne konsekvensene av den internasjonale finanskrisen, med store oppsigelser, spesielt innen gruveindustrien. Nå har prisene på kobber, landets største eksportvare, steget igjen, men foreløpig er kun noen av arbeidsplassene gjenopprettet. Den vanlige zambiske borger har også fått merke økte priser på blant annet matvarer og bensin. Enkelte områder i Zambia har vært utsatt for flom og tørke det siste året, noe som har hatt tragiske konsekvenser for flere hundre tusen mennesker. 

De nyreviderte beskatningsavtalene med gruveindustrien, som ga myndighetene en inntekt fra kobberutvinningen, ble endret i 2009, og zambiske myndigheter får nå svært små inntekter fra landets naturressurser. Kina er en stor investor og viktig partner i næringsutvikling og investeringer i Zambia. I løpet av det siste året har zambiske myndigheter åpnet såkalte eksportutviklingssoner, områder med gode betingelser for næringsutvikling og lave skatter. Kina er en viktig aktør også her. 

Helse og rettigheter
Zambia har blant verdens høyeste tall når det gjelder mødredødelighet, en utfordring som myndighetene sliter med å møte. I 2009 streiket helsepersonell ved flere sykehus for økte lønninger og bedre vilkår. Zambia er også blant de landene som har høyest andel hivsmittede. Etter stort fokus fra nasjonalt og internasjonalt hold har de nå klart å redusere hivforekomsten fra 15,6 prosent i 2002 til 14,3 prosent i 2008. Hiv-medisiner er gratis, men av de rundt  200 000 som trenger medisiner, var det ved utgangeen av 2005 bare ca 50 000 som fikk det, ifølge anslag fra Caritas. Med en spredt bosetning er det svært vanskelig å sikre lik tilgang på medisiner og helsetjenester for alle.  

Zambia er ett av mange afrikanske land som har kriminalisert sex mellom menn. Straffeloven har en ramme på opp til 14 års fengsel for homoseksualitet. Det er ennå ingen som har blitt stilt for retten, men ”homo” brukes ofte som skjellsord i den politiske debatten, i tillegg til trusler om at ”vi vet hvem dere er.” Dette gjør situasjonen spent, og det er svært vanskelig å leve åpent som homofil, lesbisk eller transperson. Lovgivningen får også konsekvenser for hiv-epidemien. Det er ikke lov å dele ut kondomer i fengsler, på grunn av kriminaliseringen av sex mellom menn. Undersøkelser viser at andelen hiv-smittede i fengsler er mye høyere enn i resten av befolkningen, og dette gjør fengslene til et høyrisikoområde for smitte. Det offentlige rådet for forebygging av hiv, malaria og tuberkulose, NAC, har understreket viktigheten av å avkriminalisere homoseksualitet, men har ikke fått gjennomslag hos myndighetene. 

Sivilt samfunn
I 2009 godkjente myndighetene en lovgivning for å regulere sivilt samfunn. Sivilt samfunn har lenge fryktet denne loven og hadde tidligere klart å få den utsatt. Lovgivningen medfører blant annet at organisasjoner må registrere seg på nytt. Organisasjoner som driver med rettighetsarbeid, er i opposisjon til myndighetene eller jobber med sensitive spørsmål opplever seg nå enda mer utsatt. Man frykter at myndighetene skal bruke loven til å stenge organisasjoner som uttaler seg kritisk om myndighetene.  

Det er til dels spent stemning mellom private medier og myndighetene, der skittkasting, til tider begge veier, preger situasjonen. Det offentlige eier mesteparten av både aviser, radio og tv, selv om det finnes noen private aktører. Myndighetene vurderer nå en ny lovgivning for å regulere mediene.  

Utdanning
Zambia har de senere årene økt andelen barn i grunnskolen betraktelig gjennom det internasjonale initiativet Education for All. Fremdeles er det mange som ikke fullfører, og det er en stor utfordring å få kvalifiserte lærere. Kvantiteten ser ut til å ha gått utover kvaliteten. Zambia har tre offentlige universiteter og en rekke private utdanningsinstitusjoner. Rundt 70 prosent av studentene får statlig stipend. Universitetene produserer viktig kunnskap til en rekke sektorer, men sliter med høy gjeld og dårlig materiell. Myndighetene viser likevel at utdanning er prioritert, ved å ha tildelt 19,9 prosent av statsbudsjettet for 2010 til denne sektoren. Studentene opplever begrensning av ytringsfriheten, og demonstrasjoner blir slått hardt ned på. I 2008 ble en student drept da politiet grep inn i en demonstrasjon og skjøt med skarpt. I 2009 ble tre studentledere ved et av universitetene utvist tre måneder før avsluttende eksamen på sitt fem år lange studium. De kjemper for å få saken for retten for å få en mulighet til å avslutte studiene sine.

Landfakta:

Areal: 752 612 km2 (17. størst)

Folketall: 12,6 millioner

Befolkningstetthet: 17 per km

Urban befolkning: 35 prosent

Største by: Lusaka - ca. 1,33 millioner

BNP per innbygger: 1144 USD

Økonomisk vekst: 6,3 prosent

HDI-plassering: 164


Andre landprofiler:
2008-2009, 2006-2007, 2002-2003, 2000-2001

Bedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Siste oppdatering av bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2021. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.