Afrika.no Meny

Hva bistandsindustrien ikke forteller og motgift til narrativet

Bilder av tørke, krig, flukt, sult, sykdom, lidende kvinner og barn har satt seg på netthinnen til de fleste av oss. Katastrofeområder og ekstreme situasjoner. Hvis bistands industriens målsetning er å gjøre seg selv overflødig, må vi få innsyn i hvordan samfunnet i alminnelighet fungerer.

Bokomtale

Å navigere i et skeivt Utopia

En ny bok går empirisk til verks for å utfordre myten om Sør-Afrika som Afrikas «rosa hovedstad» og bidrar til å bygge et arkiv av skeive, afrikanske og religiøse historier.