Afrika.no Meny

Pressefrihet i Kamerun: død eller eksil ved pennen

For en kamerunsk journalist betyr det å granske kretsen rundt Biya-regimet enten døden, fengsel for de heldige eller eksil for de mirakuløse. Situasjonen for pressefriheten har forverret seg betraktelig siden begynnelsen av 2010-tiåret, og særlig etter at det brøt ut konflikt i den engelsktalende delen av­ landet i slutten av 2016.

Virkeligheten bak Safarien – en utforskning av ulikhet i Kenya

Kenya er kjent for sitt mangfoldige dyreliv og tiltrekker seg mange turister til de berømte safariturene. Fra de travle gatene i Nairobi, der skyskrapere strekker seg mot himmelen, til de glemte avkrokene på landsbygda, der håpet har sluknet, er ulikheten i Kenya en stor utfordring som krever oppmerksomhet og handling.

Gjeld

Livet til vanlige zambiere i et gjeldstynget land

Zambia skrotet subsidier i 2022 som en del av et strukturelt økonomisk tilpasningsprogram ved anbefalinger fra IMF slik at landet skulle få tilgang til den utvidede kredittordningen og for at det skulle kunne starte forhandlinger med kreditorer. Dette har ført til store prisøkninger og de som rammes mest er de menneskene som lever i ulikhetens frontlinjer

Politikk

Den afrikanske diaspora er en viktig ressurs i utviklingen av norsk utenrikspolitikk

Den afrikanske diasporaen i Norge er ikke en homogen gruppe. Den er like kompleks som de afrikanske landene selv, og representerer ulike land, kultur og interesser. Nå som Utenriksdepartementet jobber med å utvikle ny norsk Afrika-strategi, er det viktig at diasporans rolle som endrings- og utviklingsagent ikke ignoreres.

AFRIKANSK RASJONALITETSFILOSOFI FRA 1600-TALLET

120 år etter at tekstene til to etiopiske 1600-tallsfilosofer ble gjenoppdaget, er de nå oversatt til et verdensspråk gjennom et samarbeid med Princeton og Oxford. Få undersøkelser av fornuften er så aktuelle for vår tid som disse to afrikanske tekstene, skriver idéhistoriker og forfatter Dag Herbjørnsrud.