Afrika.no Meny
FILM

Kino Afrika arrangeres i Oslo

Fra 23. til 27. november arrangeres Kino Afrika på CAK i Oslo. Tema for årets festival er BLM. FOTO: Pixabay.

Årets Kino Afrika dedikeres til Black Lives Matter- bevegelsen.

Årets Kino Afrika arrangeres fra 23. til 27. november på Center for afrikansk kulturformidling. Se programmet her

– Siden den tragiske hendelsen i mai 2020, har det kommer mange reaksjoner mot konseptet Black Lives Matter. En stor del av den offentlige opinionen i vestlige land ville foretrekke et slagord som innebærer at alle liv betyr noe!Men det er ikke dette det dreier seg om. De sterke utslagene av rasisme som vi nå opplever, bekrefter betydningen av den bevisstgjørende virksomheten som CAK har drevet i mer enn førti år i Norge, sier daglig leder i CAK, Barth Niava.

Kino Afrika, som har blitt arrangert årlig siden 2008, startet allerede på 1980-tallet som et forum som skal fremme kjennskapet til afrikansk film og afrikanske filmskapere.

I år er det den transatlantiske slavehandelen det fokuseres på i programmet. Ugjerningen som rammet Afrika i tre århundrer , forårsaket et enorme tap av menneskeliv, og en kraftig nedgang i befolkningsveksten på kontinentet. Det anslås at mellom 100 og 150 millioner mennesker fra hele det afrikanske kontinentet ble tatt til fange, og gjort til slaver. Omfanget og varigheten av slavetiden gjør at dette anses å være en av de største forbrytelsene mot menneskeheten som har funnet sted.

– Vår plikt til å minnes denne tragedien som en av de største forbrytelsene mot menneskeheten i vår felles historie, er dessverre ikke er blitt tilstrekkelig respektert. I dag er vi vitne til fremveksten av ekstremetendenser i USA og Europa. CAK har derfor besluttet å inkludere slagordet «Back lives matter» som et viktig element i instituttets fremtidige handlingsplaner. Programmet for KINO AFRIKA 2020-festivalen vil derfor gi et tilbakeblikk på dokumentarflmer og klassiske spilleflm-er som har preget historien til den svarte verdenen.
Med tanke på lidelsene som ble påført afrikanere i løpet av de 4 århundrene slavehandelen varte, er det åpenbart at det er ofrene selv somkan beskrive omfanget av lidelsen de har utholdt, avslutter Niva.


Har du spørsmål eller synspunkter på denne artikkelen? Vil du skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen: rahwa@afrika.noFlere aktuelle artikler

Film

Midt i vår tid

Hvordan kan film gi endring av bevissthet om politiske forhold? Filmserien Midt i vår tid ser nærmere på dette.

Emner

Bedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Siste oppdatering av bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2021. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.