Afrika.no Meny
Konflikt

Hvorfor noen voldelige konflikter eskalerer til borgerkrig og andre ikke

Afonso Dhlakama, leder av mosambikiske nasjonale motstandsgruppen RENAMO, 1993 i Maringue, Mosambik FOTO: Wikimedia

Omtrent 70 % av terrorgrupper avslutter sine aksjoner innen ett år etter det første angrepet. Et forskningsstudie finner overraskende nye svar på hvorfor noen terroraksjoner eskalerer til borgerkrig og andre dør ut i den tidlige fasen av konflikten.

De fleste terroraksjoner er kortvarige. Men noen er ikke det. I noen tilfeller blir småskala-vold til storskala vold eller borgerkriger der militante grupper kjemper mot regjeringen om kontroll over staten.

Mosambik og Angola er eksempler på land der småskala-angrep til slutt eskalerte til langvarige væpnede opprør. Men i Spania forble Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre nettopp – en motstandsgruppe. På samme måte klarte ikke Front De Liberation Du Quebec å gjøre kampanjen om til en borgerkrig i Canada.

Disse ulike eksemplene gav oss bakgrunn for vår aktuelle studie. Vi undersøkte hva som gjør det mer sannsynlig at terroraksjon blir til borgerkrig.

Vi undersøkte virkningene av tre faktorer:

• hvordan staten reagerer på voldelige konflikter

• hvordan terrorgruppen reagerer på statens antiterrorstrategier

• statens forhold til andre stater.

Vi fant ut at det er mer sannsynlig at voldelige konflikter eskalerer når staten bruker undertrykkelse for å stoppe terrorgruppen og når gruppen bruker ulike angrepstaktikker.

På den andre siden fant vi at en borgerkrig er mindre sannsynlig hvis staten svarer med økt pengebruk på helse, utdanning og sosial velferd. Politikk som reduserer fattigdom, ulikhet og sosioøkonomisk usikkerhet reduserer insentivet til å delta i eller tolerere terrorisme.

Vi fant også ut, litt overraskende, at i land som en eller annen form for konflikt med andre land, er det mer sannsynlig at eskalering til langvarig opprør forhindres.

Forskningen

Vi gjennomgikk tidligere forskning om eskalering av voldelige og ikke-voldelige konflikter til borgerkriger. Vi fant at denne forskningen fokuserte mer på ikke-voldelige bevegelser som ble til borgerkriger, og ikke tok hensyn til voldelige konflikter som gjorde det samme.

Med dette som bakteppe utviklet vi teorien vår om de tre påvirkningsfaktorene som er oppført ovenfor. Vi testet flere hypoteser med data inkludert statistikk om terrorgrupper fra hele verden mellom 1970 og 2007.

Vi fokuserte på disse tre faktorene fordi en terrorgruppe er avhengig av å overleve den innledende fasen av konflikten for å kunne opprettholde opprøret mot regjeringen. Omtrent 70 % av terrorgruppene avslutter sine aksjoner innen ett år etter det første angrepet.

For å overleve sårbarheten i den tidlige fasen, må en terrorgruppe kunne mobilisere sine styrker for en mer systematisk form for krigføring. Terrorhandling krever ikke mobilisering, men opprør gjør det.

Funnene

Vår forskning førte til fire store funn.

For det første fant vi ut at det er større sannsynlighet for et opprør når en stat slår ned en terrorgruppe ved bruk av makt. Voldelig undertrykkelse hjelper terrorgrupper med å overbevise moderate medlemmer til å gjøre opprør. Det gjør også rekruttering enklere ved å øke kritikk mot staten.

Dette ble sett i den mosambikiske nasjonale motstandsgruppen (Renamo). Den eskalerte sin voldelige kampanje til et langvarig væpnet opprør mot landets regjerende parti mellom 1975 og 1992. Gruppen dukket først opp som svar på marginaliseringen av Mosambiks landlige befolkning på 1970-tallet.

National Union for Total Independence of Angola (UNITA) gjorde på samme måte sin voldelige kampanje for Angolas uavhengighet fra portugiserne til en lang og brutal borgerkrig mot det regjerende partiet mellom 1975 og 2002.

I motsetning til dette har Spania og Canada satt i gang tiltak for å adressere kritikk og ga folk færre grunner til å støtte opprør.

Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) i Spania startet sin terrorkampanje i 1975 med antikapitalistiske motiver. Det siste angrepet var i 2006. Regjeringen fulgte en forhandlingspolitikk for å overtale gruppen til å legge ned våpnene, og styrket sikkerhetstiltak og antiterrorlover.

Front De Liberation Du Quebec i Canada startet en voldelig kampanje med mål om å etablere et uavhengig Quebec. Den gjennomførte terrorangrep mellom 1963 og 1970. I likhet med reaksjonen i Spania brukte Canada forhandlinger for å slå ned opprøret. Regjeringen vedtok også reformer som inkluderte etablering av tospråklighet og flerkulturalitet.

For det andre fant vi ut at når en stat prioriterer levering av offentlige tjenester fremfor undertrykkende antiterrorpolitikk, er det mindre sannsynlig at en terrorgruppe vil gjøre aksjonen sin til et langvarig opprør.

Vi fant ut at sannsynligheten for at en gruppe gjennomfører en terror aksjon reduseres med 57 % når en stat øker offentlige forbruk med 2 % per person. Dette indikerer at bedre omfordelingspolitikk mest sannsynlig forhindrer langvarige organiserte opprør.

Færre terrorangrep skjer i nasjoner med mer raus velferdspolitikk. Elfenbenskysten, for eksempel, klarte å unngå konflikt mellom flere etniske grupper i to tiår etter uavhengigheten i 1960 ved å omfordele en betydelig del av regjeringens budsjett mellom regioner.

På den annen side ledet tuaregene i Mali på begynnelsen av 1990-tallet et opprør etter å ha innsett at de hadde vært dårlig utdannet og økonomisk marginalisert. Dette utviklet seg til en borgerkrig, med det siste angrepet i 2012. Det har vært sporadiske sammenstøt siden.

For det tredje fant vi ut at det er større sannsynlighet for at grupper med ulike angrepsstrategier eskalere terroraksjonene sine til organiserte opprør mot staten. Dette har viktige implikasjoner for beslutningstakere som vurderer ulike reaksjoner for å bekjempe terrorisme.

En terrorgruppe som bruker et bredt spekter av taktiske strategier – som attentater, væpnede angrep, bombeangrep og gisseltaking – kan gi tidlig tegn om at den er i stand til å føre et organisert opprør.

Både UNITA i Angola og Renamo i Mosambik brukte et bredt spekter av angrepsstrategier. I gjennomsnitt inkluderte 53 % av UNITAs taktiske portefølje tre eller flere angrep, det samme gjorde 63 % av Renamos portefølje.

Vårt fjerde hovedfunn fremhever hvilken rolle mellomstatlige relasjoner spiller på eskaleringsdynamikken. Det antyder at et lands involvering i en rivalisering med en annen stat reduserer sjansene for at en terrorgruppe eskalerer sine aksjoner til et væpnet opprør. Tyrkia og Hellas har hatt anstrengte forhold og kom sist nær krig i 1996. Denne mellomstatlige dynamikken hjalp Tyrkia med å forene sine borgere mot Den islamske staten og slik forhindre at terrorangrepene ble om til en borgerkrig.

Å forstå effekten av mellomstatlig rivalisering på eskaleringsdynamikken er viktig i Afrika. Det vil bidra til å forklare hvorfor noen terroraksjoner på kontinentet blir til lange og brutale opprør ettersom historien viser oss at eksterne stater kan påvirke bølgen av afrikanske sivile konflikter.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert av The Conversation 11. april 2023


Har du spørsmål eller synspunkter på denne artikkelen? Vil du skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen: rahwa@afrika.noFlere aktuelle artikler

Politikk

Sudan: Jo lenger konflikten varer, jo høyere er risikoen for en regional krig

Opprørene i Sudan i 2019 kastet den mangeårige diktatoren Omar al-Bashir og etablerte en militær-sivil overgangsregjering. Det ga håp om at det nordafrikanske landet endelig kunne gå over til demokratisk styre, etter å ha vært styrt av militæret i mesteparten av tiden siden uavhengigheten i 1956.

Foto: AP Photo/Francisco Seco

Kamerun

– Det internasjonale samfunnet må på banen

Den kritiske situasjonen i de engelskspråklige delene av Kamerun fortsetter å eskalere. Det internasjonale samfunnet må legge press på de som utøver vold, både regjeringsstyrker og separatister, for at partene kan komme fram til en intern løsning, mener advokat og menneskerettighetsforkjemper Felix Agbor Nkongho.

Emner

Bedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Siste oppdatering av bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2021. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.