Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

SunErgy AS

SunErgy AS er et norsk aksjeselskap som leverer, installerer og drifter solcellepanel. Selskapet opererer blant annet i Kamerun gjennom sitt datterselskap SunErgy Cameroon Ltd, der de har inngått en avtale om å levere solcellepanel til 92 landsbyer med 600 000 mennesker, i tillegg til skoler og helsesenter. Deres hovedkvarter ligger i Ombe, hvor de har 31 ansatte. Selskapet samarbeider med det norske mikrokreditselskapet 2Mites AS som tilbyr lån til beboerne i SunErgy-landsbyer.

Kraft og energi
/sunergypower.org
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
31