Afrika.no Meny
Helse

Kapp Verde er det tredje afrikanske landet som har utryddet malaria: Slik fikk de det til

Cabo Santa Maria skipsvrak nord i Boa Vista ved Costa de Boa Esperança FOTO: Stanley MacCoy, Wikimedia

Malaria har vært endemisk siden Kapp Verde ble bosatt på 1400-tallet, og rammet alle de ti øyene før 1950. Nå har øygruppen vest for Senegal blitt erklært malariafritt, etter Mauritius og Algerie.

Kapp Verde er blitt sertifisert malariafritt av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Øygruppen vest for Senegal består av ti øyer og har over 500 000 innbyggere. Det er det tredje landet i Afrika som har blitt erklært malariafritt, etter Mauritius (i 1973) og Algerie (i 2019).

Dermed er det nå 43 malariafrie land i verden.

Å oppnå sertifiseringen er ingen enkel oppgave. Som spesialister på forebygging og bekjempelse av malaria ser vi her nærmere på Kapp Verdes lange reise mot å utrydde sykdommen, som i 2022 drepte over 600 000 mennesker på verdensbasis.

Hvordan Kapp Verde nådde sitt mål

Malaria har vært endemisk siden øygruppen ble bosatt på 1400-tallet, og rammet alle de ti øyene før 1950.

1940-tallet utgjorde malaria en alvorlig helsetrussel. Omfattende epidemier resulterte i over 10 000 smittetilfeller og 200 dødsfall årlig før det ble iverksatt målrettede tiltak.

Landet var nær ved å utrydde malaria to ganger, men framgangen stoppet opp.

Innendørs sprøyting med DDT ble utført på alle øyene inntil smitten opphørte i hele landet i 1967. Resteffekten av insektmidlet bidro til å drepe myggen over en lengre periode. Det ble også brukt kjemikalier direkte mot mygglarver på yngleplassene og utført aktiv sporing av smittetilfeller.

Kampanjene med innendørs sprøyting ble avsluttet i 1969. Resultatet var en gjenoppblomstring av lokal smitte på øya Santiago i 1973, etterfulgt av en stor epidemi i 1977.

Det andre forsøket på å få bukt med malaria startet i 1978, og resulterte i at spredningen ble stanset i 1983. Antallet tilfeller holdt seg på et lavt nivå fra 1989, og malaria ble begrenset til øyene Santiago og Boa Vista. Men i 2006 skjedde igjen en økning i antall smittetilfeller, som truet turismen.

Det ble fattet en politisk beslutning om å øke innsatsen for å eliminere sykdommen i hele landet. Dette førte til en endring i landets nasjonale helsepolitikk i 2007.

Fokuset ble rettet mot utvidet diagnostisering, tidlig og effektiv behandling, og håndtering av alle smittetilfeller.

Kapp Verde var på god vei til å eliminere malaria, før landet i 2017 opplevde det verste malariautbruddet siden 1991 med 423 tilfeller.

Utbruddet førte til en justering av strategien. Ved å satse på vektorkontroll [kontroll av smittebærere] i de berørte bydelene og i lokalsamfunn som var utsatt for malariasmitte, forhindret man ytterligere spredning. Det førte til en vellykket stans i smitteoverføring i fire år.

Prosessen for å bli sertifisert malariafri

WHO rapporterte om 249 millioner malariatilfeller og 619 000 malariarelaterte dødsfall globalt i 2022. Det afrikanske kontinentet sto for 94 prosent av tilfellene og 96 prosent av dødsfallene.

Å oppnå statusen som malariafritt er et resultat av et lands besluttsomhet og engasjement. Landene må oppfylle WHOs strenge kriterier for å nå dette målet.

For det første må det ikke være et eneste tilfelle av lokalt overført malaria i minst tre år på rad. For det andre må landet vise at det er i stand til å forhindre at sykdommen smitter på nytt.

Først da kan landet be om sertifisering fra WHO, og i samarbeid med organisasjonens regionskontorer utarbeide en tidsbestemt sertifiseringsplan.

Hvis et land mislykkes, kan det søke på nytt etter tre år.

For å beholde statusen som malariafrie, må landene fortsette å forebygge smitte og sende inn årlige rapporter til WHO.

Landene som er ventet å bli de neste

E-2025 er WHOs initiativ for å eliminere malaria i 25 bestemte land innen 2025.

Belize ble sertifisert malariafritt i 2023. Malaysia rapporterte om null lokal smitte for femte år på rad, mens Øst-Timor og Saudi-Arabia oppnådde to sammenhengende år uten lokal smitte (2021 og 2022). Hvis denne utviklingen fortsetter, kan de snart bli erklært malariafrie. For første gang rapporterte både Bhutan og Surinam om null lokale smittetilfeller i 2022.

I Afrika var det flere land som rapporterte om betydelige reduksjoner i lokal smitte i 2022. Blant disse var Botswana (43,5 prosent), Eswatini (57,6 prosent) og Sør-Afrika (31,3 prosent). Samtidig opplevde Komorene en dobling i antall tilfeller samme år, mens São Tomé og Principe hadde en økning på 46 prosent.

Til tross for landenes innsats kan ekstreme klimahendelser og bevegelser på tvers av landegrensene ha en innvirkning på smittespredning eller tilbakefall.

Å bli erklært malariafritt har stor betydning, og Kapp Verdes suksess vil bidra til en positiv utvikling i landet.

Turisme spiller en viktig rolle i landets økonomi. Den sto for en betydelig andel av landets BNP før covid-19 (24 prosent), formell sysselsetting (10 prosent) og størstedelen av de utenlandske investeringene. Malariafri status kan potensielt trekke flere turister til landet.

Infrastrukturen som er etablert for å eliminere malaria, har styrket landets helsesystem. Dette kan være gunstig i kampen mot andre myggbårne sykdommer som denguefeber, som også påvirker turismen.

Et lands «personlige» milepæl kan også sette fart i den globale innsatsen for å eliminere malaria. Kapp Verdes prestasjon er en oppfordring til alle som arbeider med å nedkjempe sykdommen om ikke å gi opp. Vi må presse enda hardere på for å utrydde malaria for godt.

Opprinnelig publisert av The Conversation 2. februar 2024.


Har du spørsmål eller synspunkter på denne artikkelen? Vil du skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen: rahwa@afrika.noBedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Siste oppdatering av bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2021. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.