Afrika.no Meny

Ber Malawi om å revurdere promillereglene

Illustrasjonsfoto.FOTO: Frietzfotos/Pixabay.

Fersk studie i regi av FHI avdekket høye forekomster av alkoholrelaterte trafikkulykker.


Fersk studie i regi av FHI avdekket høye forekomster av alkoholrelaterte trafikkulykker.

Før Folkehelseinstituttet (FHI) fikk hendende fulle med den pågående pandemibekjempelsen, tok instituttet del i et prosjekt knyttet til FNs bærekraftsmål om redusere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker.

Sammen med kolleger fra Oslo universitetssykehus og Diakonhjemmet sykehus i Oslo, avsluttet nylig FHI-forskere en undersøkelse om alkoholbruk blant pasienter skadet i trafikkulykker i Malawis hovedstad Lilongwe. Prosjektet ble gjort i samarbeid med landets største sykehus, Kamuzu Central Hospital, over en periode på tre måneder i 2019. Dette var første gang alkohol ble målt hos trafikkskadde pasienter i Malawi, ifølge et notat fra FHI.

Høyere enn forventet

Av de 1251 personene som frivillig deltok i undersøkelsen, testet 25 prosent positivt på alkohol, eller om rapportert alkoholbruk før ulykken. Det ble oftest påvist alkohol hos menn, og alkoholforekomsten var høyere hos personer uten formell utdannelse. 15 prosent av de skadde motorførene hadde alkohol i blodet over den straffbare promollegrensen på 0,8, heter det i notatet. Funnene blir beskrevet som «høyere enn forventet».

Rapporten trekker frem en rekke anbefalinger, deriblant informasjonskampanjer og strengere straffer for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. I tillegg bes myndighetene om å «vurdere å senke alkoholgrensen til 0,5 promille, anbefalt av WHO, tilsvarende som de fleste europeiske land, Canada, enkelte stater i USA og andre land».

Rapporten oppfordrer til å spesielt vurdere lavere promillegrenser for yrkessjåfører, og påpeker at mange land har satt en promillegrense ned til 0,2. Dette tallet er samme lovlig promillenivå for bilkjøring som i Norge.

I ulykkestoppen

Malawi er blant de tettest befolkede landene i Afrika sør for Sahara. Selv om store deler av befolkningen bor på landsbygda, er antallet bosatte i byene økende.

Ifølge rapporten har det vært en betydelig økning i antall registrerte trafikkulykker i Malawi de siste årene. Nå er landet blant verdens ti land med flest dødsulykker med over 30 døde per 100 000 innbyggere. Det samme antallet ligger på mindre enn 2 per 100 000 i Norge. Prosjektets delmål inkluderte å lære opp sykehusansatte til alkoholtesting, samt å bidra til etablering av en database over trafikkulykker, informasjon om transport til sykehuset, behandling, tilgjengelig utstyr og rehabiliteringsmuligheter.

Norads nyeste oversikt over land som fikk mest norske bistandsmidler i året som har gått, er for øvrig en annen topp ti-liste der Malawi er å finne. Den nyeste oversikten viser at landet fikk 491,7 millioner kroner i øremerkede midler i fjor. Også Etiopia, Sør-Sudan og Somalia er blant de ti øverste bistandmottakerne, mens Mosambik har falt ut av dette sjiktet.


Har du spørsmål eller synspunkter på denne artikkelen? Vil du skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen: rahwa@afrika.noBedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Siste oppdatering av bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2021. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.