Afrika.no Meny
Funksjonshemmede i Afrika

Afrikanske funksjonshemmede sier i fra

Vil du vite noe om hvilke utfordringer funksjonshemmede i Sør møter i sin hverdag? Spør i så fall funksjonshemmede i Sør!

Det er nettopp det Norges Handikapforbund (NHF) gjør med sitt Blogg fra Sør-prosjekt. Her får funksjonshemmede fra NHFs samarbeidsland i Afrika og Midtøsten slippe til med sine beretninger om livet som funksjonshemmet. Vi møter alt fra politiske aktivister til overlevelseskunstnere.

-Poenget med bloggen er å gi funksjonshemmede i våre samarbeidsland i sør en mulighet til å definere sin egen situasjon ufiltrert, og med egne stemmer beskrive ulike utfordringer funksjonshemmede i sør møter, sier Karen Kvam i NHF.

Dette handler om dagliglivet med en funksjonsnedsettelse, kampen for å skaffe seg utdannelse og jobb, politisk aktivisme for å sikre funksjonshemmede grunnleggende menneskerettigheter og råderett over eget liv. Det handler om kampen mot diskriminering og fordommer.

-Bloggen skal ikke bare skal gi NHFs lesere en opplevelse av hvor sterke og kampvillige afrikanske og palestinske funksjonshemmede er. Bloggerne bidrar også til å skape et mer nyansert bilde av både Afrika og Palestina, fortsetter Kvams kollega Kristin Iversen.

NHF samarbeider med søsterorganisasjoner i Lesotho, Sør-Afrika, Zambia, Malawi, Palestina og Uganda. På enkelte områder ligger afrikanske land foran Norge når det gjelder inkludering og likestilling av funksjonshemmede og deres muligheter til å påvirke avgjørelser som kan ha betydning for deres liv og livskvalitet. Uganda har for eksempel et valgsystem som skal sikre funksjonshemmede valgt representasjon på alle nivåer i styringssystemet.

Bloggerne fra sør hjelper oss her i nord til å få et glimt av samfunn som på samme tid er både moderne og velorganiserte og samtidig fattige, uorganiserte og byråkratiske.

-For selv om lovverk og forvaltning kan være svært så viderekomne i spørsmålene om funksjonshemmedes levekår og rettigheter, sliter mange land med iverksetting i praksis. Det er ofte et stort gap mellom idealer og realiteter. Kløften mellom juridiske rettigheter og praksis er ofte stor. Det er også mye fordommer og overtro, ikke minst på landsbygda. Her trengs både opplysning rundt funksjonshemming og bevisstgjøring om rettigheter, understreker Iversen.

Nyansere problemene

Kvam legger til at ikke bare er det viktig at afrikanske og palestinske ungdommer får definere sin egen virkelighet, det er også viktig å få synliggjort at utfordringene ikke nødvendigvis er de samme for funksjonshemmede i byene eller på landsbygda eller i ulike sosiale lag.

-Poenget må være å synliggjøre og nyansere bildet av funksjonshemmedes levekår i våre partnerland, fortsetter Kvam. – Det er viktig å slippe til folk på grasrotplan så vel som aktivister og ledere i interesseorganisasjonene for funksjonshemmede.

Hun sier intensjonen er at vi skal kunne følge enkelte av bloggerne over tid slik at vi som lesere blir bedre kjent med dem og får dypere innsikt i deres tilværelse.

Les bloggen her 

www.sterkestemmer.orgHar du spørsmål eller synspunkter på denne artikkelen? Vil du skrive for oss? Ta kontakt med redaksjonen: rahwa@afrika.noBedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Siste oppdatering av bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2021. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.