Afrika.no Meny

Landprofil 2010-2011

Namibia

I 2010 feirer Namibia at det er 20 år siden landet ble uavhengig. South West Africa People’s Organisation (SWAPO) har sittet trygt ved makten siden frigjøringen i 1990 og ble i november 2009 gjenvalgt for fjerde gang. Omfordeling av og rettigheter til jord har vært tema i Namibia i mange år og har spesielt blitt et tema for en av landets urfolksgrupper, san.

Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Afrika
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe

Namibia gjennomførte valg til nasjonalforsamlingen i november 2009, og fortsatt er SWAPO det største partiet med 74 prosent av stemmene og 54 av 72 plasser i parlamentet. Sittende president Hifikepunye Pohamba (SWAPO) ble gjenvalgt til sin andre periode med 75 prosent av stemmene. Det var knyttet stor spenning til valget, da 14 opposisjonspartier stilte til valg, deriblant Rally for Democracy and Progress (RDP), som nå er det største opposisjonspartiet med åtte av parlamentsplassene. Resultatet viste at opposisjonspartiene i liten grad tok stemmer fra SWAPO, men heller mistet stemmer til hverandre. African Observer Mission har uttalt at valget ble gjennomført som fritt og rettferdig, men flere sivilsamfunnsorganisasjoner mener at den namibiske valgkommisjonen ikke klarte å tilfredsstille kravene til et fritt og rettferdig valg. Ni opposisjonsparter har gått sammen for å få høyesterett til å erklære valget i 2009 for ugyldig.

President Pohamba har framhevet viktigheten av å arbeide mot korrupsjon. Den sentrale SWAPO-politikeren Paulus Kapia ble imidlertid koblet opp mot lysskye forretninger i 2005. Han ble hevet ut av Parlamentet og mistet sin posisjon i regjeringen etter denne hendelsen. Nå har han igjen blitt tatt inn i varmen hos SWAPO. Ved valget i 2009 sto han som nummer 25 på sikker plass, og ble valgt inn i parlamentet igjen.

Ungdom utfordrer
Namibiske myndigheter har i flere år blitt utfordret av organiserte ungdommer som knytter sin dårlige situasjon til eksiltilværelsen under frigjøringskampen. De vil at myndighetene skal sette i verk spesielle tiltak for å skaffe dem utdanning og jobb, og har synliggjort sine krav og sin situasjon ved langvarig okkupasjon og telting utenfor kontorene til departementet for veteransaker. Da det ikke ga resultater, satte de opp en teltleir utenfor SWAPOs hovedkontor i Katutura. Det er nå åpnet et senter for disse ungdommene, og statsminister Nahas Angula har uttalt at de bør stå først i køen for ledige jobber i mot statlige institusjoner. Swapo Party Youth League (SPYL) har vært med på å fremme kravene.

Rikt på naturressurser
Den globale finanskrisen fikk konsekvenser i Namibia. Kobberprisene raste og omsetningen av diamanter ble sterkt redusert. Dette førte til reduksjon i aktiviteten, og flere gruver ble lagt ned eller nedbemannet. Nå er det imidlertid lysere fremtidsutsikter, og flere av de stengte kobbergruvene åpnes igjen. Landets diamantslipere og -poleringsfirmaer håper på bedre tider, da den globale etterspørselen etter ubehandlet diamant er stigende.

Ruacana vannkraftverk på namibisk side av elven Kunene planlegger å utvide kapasiteten ved å installere en fjerde turbin i mars 2012, noe som vil reduserer avhengigheten av importert elektrisitet. Det er også planlagt et nytt vannkraftverk i Baynesfjellene nordvest i Namibia, men det er fortsatt usikkert hvem som skal finansiere vannkraftverket dersom det realiseres. Det er også knyttet stor spenning til om hensynet til urfolksgruppene i området vil bli ivaretatt, både på namibisk og angolansk side.  

Urfolks rettigheter
Nyae Nyae-allmenningen var den første allmenning som ble opprettet i Namibia. Den har lenge blitt sett på som det opprinnelige området for Ju/´hoansi-san, som utgjør majoriteten av befolkningen i området og som fortsatt lever delvis tradisjonelt. Den tradisjonelle bruken av området bygger på sanfolkets livsstil og har bevart mye av artsmangfoldet i allmenningen, blant annet mange av Namibias viktige ville dyrearter. Ju/´hoansi bruker ressursene til mat, medisiner og til å generere inntekt. Dette gjør de på en bærekraftig måte, og de må dermed få mye av æren for at området ikke har vært utsatt for miljøødeleggelser. Men høsten 2009 flyttet buskap og mennesker fra Gam-området inn og bosatte seg ulovlig i allmenningen.

Sanfolket i Namibia er en marginalisert folkegruppe som ofte blir utfordret av andre grupper. Situasjonen som oppsto i 2009 illustrerer mangelen på forståelse for sanfolkets livsstil og for deres avhengighet av naturen. En vanlig oppfatning er at siden sanfolket ikke utnytter jorden til storskalalandbruk, er den ikke maksimalt utnyttet og bør gjøres tilgjengelig for andre driftsmåter. Men beiting i stor skala og rydding av krattskog kan påføre naturressursene store skader og dessuten føre til mindre økonomisk trygghet og dårligere matsikkerhet for Ju/´hoansi. I tillegg kan det føre til nedgang i viltpopulasjonen, noe som igjen vil gi en nedgang i turisme og i tallet på jegere som kommer for å drive jakt. Begge deler er viktige inntekstkilder for allmenningen.

Den ulovlige bosettingen er et åpenbart brudd på Namibias lover for landrettigheter, bosetting, beskyttelse av dyreliv og naturressurser. Situasjonen truer levebrødet til Ju/´hoansi og det rike artsmangfoldet i området. Den ulovlige innflyttingen øker også risikoen for utbrudd av munn- og klovsyke i området og kan virke ødeleggende på Namibias eksport av storfekjøtt.

Satsing på entreprenørskap
Arbeidsledigheten blant unge i Namibia er på 45 prosent, og namibiske myndigheter har som et ledd i arbeidet med å skape arbeidsplasser innført entreprenørskap som valgfag i ungdomsskolen. Per januar 2010 har 90 prosent av elevene entreprenørskap som valgfag. Hovedmålsettingen er å gjøre ungdommene i stand til å utnytte egne, lokale ressurser til å skape sin egen arbeidsplass.

I den årlige undersøkelsen Freedom of the World kommer Namibia godt ut. Namibia blir beskrevet som et fritt land med stort spillerom for politisk konkurranse, respekt for menneskerettigheter, ytringsfrihet og en fri presse. Namibiske medier har noen av de beste forholdene i Afrika sør for Sahara og pressefriheten er respektert av namibiske myndigheter.

Landfakta:

Areal: 824 116 km2 (15. størst)

Folketall: 2 millioner

Befolkningstetthet per km2: 2,6

Urban befolkning: 36 prosent

Største by: Windhoek - ca. 314 000

BNP per innbygger: 4143 USD

Økonomisk vekst: 2,9 prosent

HDI-plassering: 128


Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Afrika
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe

LandinformasjonBedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Det siste arbeidet med bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2019. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.