Afrika.no Meny
aug 29

Frokostseminar: EU i Sahel – fra gode intensjoner til Europa først?

29. august, kl. 09:00-10:30
NUPI, NCHS, CMI og PRIO
NUPI
Facebook event

Siden 2003 har EU iverksatt mer enn 35 sivile og militære utenlandsoppdrag. På tross av dette har den akademiske litteraturen om EUs engasjement i eksterne konflikter og kriser inntil nylig vært overveldende navlebeskuende og Brussel-fokusert, og i mye mindre grad tatt for seg EUs lokale innvirkning i områdene hvor oppdragene finner sted. Formålet med EUNPACK-prosjektet har vært å fylle dette kunnskapsgapet. På dette seminaret som arrangeres sammen med NCHS, CMI og PRIO, vil seniorforskerne Morten Bøås og Pernille Riekerpresentere hovedfunn og utvalgte anbefalinger fra EUNPACK-prosjektet, med særlig fokus på EUs rolle i Sahel.

Sårbare stater i Sahel var en tydelig bekymring for EU allerede i 2011, som spesifisert i strategien «The EU Strategy for Security and Development in the Sahel». Dette dokumentet etablerte en såkalt comprehensive approach til utvikling og sikkerhet. Konflikten som brøt ut i Mali i 2012 løftet Sahel enda høyere opp på EUs agenda, og senere gjorde migrasjonskrisen i 2014/15 Sahel til et prioritert tema i Det europeiske råd. Dagens EU-politikk på dette fagfeltet illustrerer en trend hvor EU i stadig større grad prøver å svare på umiddelbare sikkerhetstrusler, istedenfor å fokusere på langsiktige løsninger som statsbygging med administrativ kapasitetsbygging gjennom omfattende lokalt eierskap som hovedkomponent.

Morten Bøås (PhD) er seniorforsker ved NUPI og jobber i hovedsak med tema knyttet til fred og konflikt i Afrika, inkludert problemstillinger som landrettigheter og statsborgerskapkonflikter, ungdom, eks-stridende og det nye landskapet som tegner seg med hensyn til opprør og geopolitikk. Han ledet EUNPACK-prosjektet.

Pernille Rieker (PhD) er seniorforsker ved NUPI. Hennes forskningsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkluder fransk og de nordiske lands utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg har hun arbeidet med dialog og konfliktforebygging mer generelt, og var del av EUNPACK-prosjektet.

Påmelding: https://www.nupi.no/Arrangementer/2019/Frokostseminar-EU-i-Sahel-fra-gode-intensjoner-til-Europa-foerst

Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Afrika
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe