Fellesrådet for Afrika Meny

Engasjer deg i Fellesrådet for Afrika! Du er hjertelig velkommen til å bli aktiv i en av våre arbeidsgrupper, og du kan støtte vårt arbeid økonomisk ved å bli medlem. Som medlem får du større mulighet til påvirke Fellesrådets politikk og strategiske valg. Her er en oversikt over arbeidsgruppene våre:

Utvalg for kapitalflukt

Utvalget tar for seg politiske temaer som ulikhet, skatt, kapitalflukt, korrupsjon og gjeld, og ser på sammenhenger mellom norsk politikk og rettferdighetsspørsmål på det afrikanske kontinentet. Utvalget sto i 2015 ansvarlig for Fellesrådet for Afrikas Angola-kampanje om skjult eierskap og finansiell åpenhet. I 2018 jobbet utvalget med utvikling og gjennomføring av Fellesrådets kampanje for 2018, som handlet om nettopp kapitalflukt.

For mer informasjon om utvalget for kapitalflukt, ta kontakt med hilde@afrika.no

Utvalg for anstendig arbeid

Utvalget jobber med den politiske delen av Fellesrådets arbeid. Vi fokuserer spesielt på næringsliv og menneskerettigheter. Vi arbeider aktivt med å se på hvordan norsk politikk kan bidra til jobbskaping og vekst, på en måte som kommer lokalbefolkningen til gode og ikke utnytter sårbare grupper og hvordan norske selskaper aktivt kan bidra til å styrke rettighetene til mennesker som arbeider for dem eller bor i områder som blir berørt av norske selskapers prosjekter og investeringer.

Det passer å være med i denne gruppen dersom du er opptatt av hvordan norsk næringsliv opererer på det afrikanske kontinent, hvis du vil jobbe spesielt med menneskerettigheter og hvis du har interesse for det faglige. Det krever at man setter seg inn politiske prosesser, leser rapporter og er villig til å gå i dybden, til gjengjeld lærer man masse og har anledning til å være med å forme Fellesrådets politikk på mange områder.

I år skal vi blant annet jobbe med årets kampanje som skal handle om en menneskerettighetslov for næringslivet. Vi skal jobbe opp mot næringsliv og politikere, vi skal ha ansvaret for diverse eventer gjennom året, i tillegg skal vi arbeide med kampanjefilmer til bruk i sosiale medier og skrive artikler og kronikker.

For mer informasjon om utvalget for anstendig arbeid, ta kontakt med gruppeleder Celina Jerman Bright-Taylor. E-post: celinajbt@gmail.com

Nettredaksjonen

Redaksjonen leder det redaksjonelle arbeidet med å lage nettsiden Afrika.no. Gruppas oppgave er å utvikle ideer, finne skribenter og innhente bidrag, redigere tekst og bilder. Redaksjonen foretar selvstendige redaksjonelle prioriteringer og valg for Afrika.no, men forholder seg også til ønsker og forslag fra andre utvalg og landgrupper. Redaksjonen ledes av Ida Åkerstedt - ida@afrika.no

For mer informasjon om Afrika.no, ta kontakt med Ida eller med redaktør Carima Heinesen. E-post: carima@afrika.no

Migrasjonsutvalget

Migrasjonsutvalget ble opprettet for å arbeide med Fellesrådets politiske kampanje 2019 som omhandlet migrasjon på og fra det afrikanske kontinentet. Migrasjonsutvalget skal jobbe for mer nyansert informasjon, mediedekning og retorikk om migrasjon på det afrikanske kontinentet og afrikanske migranter i Norge.

For mer informasjon om migrasjonsutvalget, ta kontakt med leder Noor Jdid. E-post: noora.jdid@gmail.com

Kjønn- og likestillingsutvalget (KLU)

Utvalget tar opp temaer knyttet til kjønn og likestilling i Fellesrådet for Afrikas informasjons- og påvirkningsarbeid.

For mer informasjon om kjønn- og likestillingsutvalget, ta kontakt med gruppeleder Maruwa Ibrahim. E-post: maruwa91@gmail.com

Klimautvalget

Klimautvalget ble etablert i september 2019, og er det nyeste utvalget i Fellesrådet for Afrika. Klimaendringer er en daglig realitet i afrikanske land og FN mener også at ingen andre kontinenter vil bli så alvorlig rammet av klimaendringene som Afrika. Klimautvalget fokuserer på å øke bevisstheten rundt klimaendringene fra et afrikansk perspektiv.

For mer informasjon om klimautvalget, send en e-post til hilde@afrika.no

Afrikas Horn-utvalget

Denne gruppa arbeider med politikk og samfunn, næringsliv, menneskerettigheter og demokrati i landene på Afrikas Horn.

For mer informasjon om Etiopia-gruppen, ta kontakt med gruppeleder Faisal Gurhan. E-post: faisal887@hotmail.com

Bli medlem

Vil du bli medlem i Fellesrådet for Afrika? Det kan du ordne her:

Meld deg inn

Følg oss

Følg oss på Facebook og Twitter og Instagram!

Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Afrika
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe

LandinformasjonBedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Det siste arbeidet med bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2019. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.