Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Viking Offshore Supply Service

Viking Offshore Supply Service tilbyr fartøy til offshore markedet og er spesialisert på arktiske strøk og vanskelige forhold. Selskapet ble grunnlagt i 1974, har 18 operative fartøy og 400 ansatte. Selskapet hadde pr. 2016 kontor i Ghana og Sør-Afrika, men ingen informasjon om dette ligger på deres hjemmesider eller i årsrapporten pr. oktober 2018.
Skipsfart/ maritim industri
/www.vikingsupply.com
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst