Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

SNPower

SNPower er et norsk energiselskap som har spesialisert seg på utbygging av fornybar energi i Afrika og Mellom-Amerika. Selskapet ble etablert i 2009 under navnet Aqua Imara, av SN Power Invest og Norfund. I 2014 ble det gjennomført en reorganisering i SN Power Invest AS som førte til opprettelsen av et nytt selskap; SN Power AS. Agua Imara AS og SN Power AS fikk felles administrasjon og delvis også felles styremedlemmer. Selskapene jobber sammen om daglig drift og hadde i 2015 felles organisasjon med 136 ansatte. Mye av aktiviteten siden oppstarten i 2009 har vært knyttet til å bygge opp lokal tilstedeværelse, i tillegg til å evaluere prosjekter og potensielle partnere, særlig i Zambia, Mosambik og Uganda. I 2011 kjøpte Agua Imara 51 % av eierandelene i det zambiske selskapet Lunsemfwa Hydro Company (LHPC) som drifter to større vannkraftanlegg med en samlet produksjonskapasitet på 55 MW. Det sentrale elementet i Agua Imara sin strategi er å være en langsiktig industriell investor som drar nytte av norsk og internasjonal kompetanse innen vannkraft, og som med aktivt eierskap har stor innflytelse på alle forretningsaktivitetene. I følge deres nettsider, informerer de om at alle investeringer bidrar til bærekraftig utvikling. Alle prosjektene skal ha positive ringvirkninger på lokalsamfunnet så vel som landenes tilgang på fornybar energi. Hovedkontoret ligger i Oslo. Pr. oktober 2018 har SNPower operasjon i Uganda og Zambia, i tillegg til at de har inngått avtale om utførelsen av Razizi III-prosjektet i Kongo-Kinshasa, Rwanda og Burundi.
Kraft og energi
www.snpower.com/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst