Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Petrica Energy

Petrica Energy (tidligere AGR Energy) ble opprettet i 2011 som utforskningsdelen av AGR Group ASA innen oljeutvinning. På eiersiden står blant annet Sverre Skogen, Kjell Inge Røkke, og Bjørn Dælhie. Som en del av selskapets ekspansjonsstrategi opererer de i Vest Afrika som partner i AGM, hvor de eier 67%. Grunnet en grensestrid mellom Ghana og Elfenbenskysten måtte borringen av planlagte letebrønner lenge settes på vent, men i 2017 ble grensestriden avgjort til fordel for Ghana in Den internasjonale Havrettsdomstolen i Hamburg, og selskapet har lagt store planer for 2018. I Ghana samarbeider AGM med Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) om aktivitet og utforskning på South Deepwater Tano Block (SDWT).
Olje- og gassproduksjon
www.dn.no/olje/seirende-ut-av-grensestrid-i-ghana/2-1-260377
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst