Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Ocean Installer

Ocean Installer leverer subsea-tjenester til olje- og gass industrien. Selskapet har rundt 280 ansatte, og hovedkontor i Stavanger. I følge nettsidene deres har Ocean Installer i 2018 oppdrag i Mauritania.
Leverandør olje- og gassindustri
/www.oceaninstaller.com
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst