Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Nortura

Nortura SA er et resultat av fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA, og er organisert som et samvirke eid av over 19 000 bønder. Nortura har tidligere drevet import av kjøtt fra Botswana, eSwatini, Uganda og Namibia. Det blir ikke spesifisert i årsrapporten eller bærekraftsrapporten for 2017 hvor store mengder kjøtt som blir importert fra det afrikanske markedet eller hvilke land dette gjelder i dag.

Næringsmiddelindustri
/nortura.no
/www.nortura.no/contentassets/7b3298321e5b452f92497246dbc4e484/barekraftsrapport_2017.pdf
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst