Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Norske Skog

Norske Skog er verdens ledende produsent av papir til avis- og magasinproduksjon. Selskapet har 8 papirproduksjonsanlegg i 6 land og 22 salgskontor på verdensbasis. Selskapets driftsinntekter i 2015 var ca. 11,5 milliarder NOK. Det er datterselskapet Norske Skog (Cyprus) Ltd. som betjenter det afrikanske markedet i Algerie, Libya, Marokko og Tunisia. Norske Skogs samlede driftsinntekter fra Afrika beløp seg til 236 millioner NOK i 2015.

Diverse (Papir- og trevirke)
/norskeskog.com
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst