Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Nammo

Nammo er et internasjonalt konsern innen forsvarsindustrien, som produserer ammunisjon, granater, rakettmotorer, romfartsprodukter m.m., og som leverer tjenester innen demilitarisering. Selskapet har rundt 1300 ansatte, og har hovedkontor i Raufoss. I Sør-Afrika distribuerer Nammo produkter gjennom Denel PMP. Namo har også partnerskap til selskap i land som USA og Frankrike, som har mindre strenge regler for hvilke land de sender våpen til. Nammo-produkter har derfor endt opp i flere land Norge ikke eksporterer til, blant annet i Nord-Afrika. Den norske staten eier 50% av Nammo, som i 2017 hadde et nettoresultat på 181 millioner NOK.
Ammunisjon
www.nammo.com/
www.nammo.com/who-we-are/csr/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst