Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Mester Grønn

Mester Grønn har tidligere fått kritikk for at de har importert blomster fra plantasjer i Etiopia, Kenya og Tanzania hvor forholdene har være kritikkverdige, til tross for at blomsetene hadde Fair Trade merke. Selskapet har siden det vært med i et pilotprosjekt med OECD kontaktpunkt om Human Rights Due Dilligence, som har medført en rekke endringer i deres maler og rutiner for oppfølging i henhold til menneskerettigheter. Pr. oktober 2018 er det ikke tydelig fra Mester Grønn sine hjemmesider hvor stor import de har fra Afrika, og hvilke partnere de samarbeider med der.

Landbruk/ landbruksprodukter
/mestergronn.no
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst