Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen produserer og selger varer og tjenester inne forsvar, martim industri og digitalisering. Selskapet består av Kongsberg Maritime, Kongsberg Digital, Kongsberg Defence System og Kongsberg Protech Systems. Kongsberg Gruppen ASA er notert på Oslo børs, og den norske stat eier 50% av aksjene. Driftsinntekten for selskapet var i 2017 på 14 490 millioner NOK, hvorav 374 millioner NOK kom fra det afrikanske markedet. I 2017 inngikk Kongsberg Maritime en avtale med selskapet Unique Group, som skal selge produkter fra Kongsberg Group til i Kenya og Nigeria.
Diverse (Leverandør olje- og gassindustri, maritim, forsvar og romfart)
subseaworldnews.com/2017/09/27/unique-group-to-represent-kongsberg-maritime-in-nigeria-and-kenya/
www.kongsberg.com/en/kog/investorrelations/reportsandpresentations/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst