Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Green Resources

Green Resources AS er et norsk aksjeselskap som ble stiftet i 1995 med lån fra Norfund og finske Finnfund, og driver innenfor treplanting, treprodukter og handel med klimakvoter i Øst-Afrika. Green Resources AS har plantet 41 000 hektar med skog i Mosambik, Tanzania og Uganda. I tillegg disponerer de ca. 130 000 hektar landområder som kan beplantes og de er dermed den største private treprodusenten i Øst-Afrika. De er en av de største norske private invisteringene i Afrika. De opererer også Afrikas største sagbruk i Tanzania (Sao Hill Industries), samt kullplantasjer i Mosambik, Tanzania og Uganda. Green Resources AS har blitt sterkt kritisert for å en rekke problemer siden oppstart, blant annet for å plante monokultur av tresorter og tresorter som legger press på lokale ressurser, tvangsflytting av lokalbefolkninger, truing av matsikkerheten, og dårlige lønn- og arbeidsvilkår m.m. Green Resources AS har i de siste årene hatt enorme økonomiske problemer, og virksomheten har blitt omtalt av Dagens Næringsliv som et "skogsmareritt". I 2017 hadde Green Resources AS et driftresultat på minus 21 millioner NOK. Sommeren 2018 overtok Norfund 51% av selskapet etter at de ikke klarte å betale tilbake enorme lån. I følge Dagens Næringsliv har de to utviklingsbankene Norfund og Finnfund bidratt med lån på rundt 400 millioner norske kroner til selskapet totalt. I et forsøk på å kutte i utgifter flyttet Green Resources hovedkontoret fra London til Dar es Salaam og sa opp 790 ansatte i 2017.
Diverse (Trevirke og kvotehandel)
www.dn.no/marked/green-resources/norfund/mads-asprem/mads-asprem-frykter-bankene-i-skogsmareritt/2-1-411685, www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2018/green-resources/, http://www.greenresources.no/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst