Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Production er en ledende operatør av flytende olje-og gass produksjonsenheter. Hovedkontorert ligger i Oslo og selskapet er registret på Oslo børs. Fred. Olsen Energy ASA har hatt flere kontrakter og oppdrag i Vest-Afrika. Selskapet har afrikansk kontor i Ghana gjennom datterselskapet Dolphin Drilling Ghana Limited. I følge årsrapporten for 2017 har Fred. Olsen Energy ASA også et datterselskap i Sør-Afrika under navnet Dolphin Drilling South Africa Ltd.
Skipsfart/ maritim industri
/fredolsen-energy.com/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst