Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Finsam Refrigeration

Finsam Refrigeration, drevet av FrioNordica AS, er et firma som leverer industrielle kjøleløsninger for fiske-, fiskeforedlings- og havbruksnæringen. Selskapet er tidligere blitt sterkt kritisert for å levere isanlegg til det okkuperte Vest-Sahara. I følge deres hjemmeside har Finsam Refrigeration isanlegg i Marokko og i "Vest Afrika".
Leverandør kjølesystem
/www.frionordica.no/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst