Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Equinor

Equinor er Norges største selskap og er børsnotert i Oslo og New York. Staten er hovedaksjonær med en eierandel på 67 % som forvaltes av Olje og Energidepartementet. Selskapet har virksomhet i 30 land og har om lag 21 600 ansatte over hele verden. Equinor har deltatt i leting og produksjon av olje i Mabruk-feltet og i Murzuq-bassenget på land i Libya, men Mabruk-feltet har vært stengt siden et angrep i 2015. Grunnet sikkerthetssituasjonen ble også Murzuq-feltet stengt i 2015, men ble gjenåpnet i 2017. Før konflikten i Libya startet i 2011 produserte landet om lag 1,6 millioner fat olje om dagen. Equinor er representert i landet gjennom lokalt ansatte i Tripoli.
Olje- og gassproduksjon
www.equinor.com/en/where-we-are/libya.html
www.equinor.com/content/dam/statoil/documents/sustainability-reports/statoil-sustainability-report-2017-23march.pdf
www.equinor.com/content/dam/statoil/documents/sustainability-reports/Transparency/statoil-payment-to-governments-report-2017.pdf
Nei/uvisst
www.equinor.com/content/dam/statoil/documents/sustainability-reports/human-rights-policy/equinor-human-rights-policy-2018.pdf
Nei/uvisst