Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

DOF Subsea

DOF Subsea er et selskap som eies 100% av DOF Subsea Holding AS som igjen er eid av DOF ASA (51%) og First Reserve Corporation (49%). Selskapet har hovedkontor i Austvoll kommune. DOF Subseas kjernevirksomhet er å tilby shipping, prosjektstyring, ingeniørtjenester, undersøkelser, konstruksjon, konstruksjonsstøtte og dykkeoperasjoner til internasjonale oljeselskap. I Egypt har DOF Subsea kontor i Kairo.
Leverandør olje- og gassindustri
/www.dof.no/en-GB/People/DOF-CAREERS/Where-We-Operate
/www.dofsubsea.com/csr/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst