Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

BW Offshore

BW Offshore er en av verdens ledende tilbyder av enheter for flytende produksjon, lagring og lossing av olje og gass. Selskapet er notert på Oslo Børs og er registrert i Bermuda. BW Offshore har hovedkontor i Oslo og har 2050 ansatte internasjonalt. I Afrika har selskapet kontorer i Elfenbenskysten, Mauritania, Nigeria og Gabon. Pr. 2017 er det i følge selskapets årsrapport fem operative fartøy i disse fire landene.

Leverandør olje- og gassindustri
/bwoffshore.com
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst