Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Blomsterringen

AS Blomsterringen Engros leverer planter til gartnerier, hagesentre og blomsterforhandlere i hele Norge. Blomsterringen kjøper roser fra diverse gartnerier i Kenya. Det meste av importen fra Kenya går til faghandel i Norge.
Landbruk/ landbruksprodukter
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst