Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Axess

Axess er et ingeniørselskap med hovedkontor i Molde og med ca. 240 ansatte internasjonalt. Selskapet har kontorer i Cape Town, Accra og Luanda.
Leverandør olje- og gassindustri
www.axessgroup.com/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst