Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Aker Solutions

Aker Solutions ASA er leverandør av produkter, systemer og tjenester innen oljeindustrien, og har til sammen rundt 14 000 ansatte i 20 land. I Ghana eier selskapet 90% av Aker Solutions Ghana Ltd i Adabraka.
Leverandør olje- og gassindustri
akersolutions.com/who-we-are/
akersolutions.com/globalassets/cr/cr-report-2017.pdf
akersolutions.com/globalassets/cr/cr-report-2017.pdf
Nei/uvisst
akersolutions.com/globalassets/cr/cr-report-2017.pdf
5