Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Aanderaa Data

Aanderaa Data designer, produserer og distribuerer blant annet sensorer, instrumenter og undervannssystemer for måling og styring til blant annet marine og skipsfart, olje- og gassindustrien, miljøforskning, og vei-og infrastrukturprosjekter. Selskapet har hovedkontor i Bergen og har til sammen over 100 ansatte fordelt på sine administrative kontorer i Norge, USA og Spania. Selskapet har også salgskontorer i en rekke afrikanske land, og selger i følge sine nettsider også produkter til det egyptiske markedet.
Diverse (Leverandør olje- og gassindustri, marin industri etc)
www.aanderaa.com/aanderaa-reps.php
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst