Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

2Mites AS

2Mites AS er et norsk mikrokredittselskap som tilbyr lån til beboere i SunEnergy-landsbyer (se egen info) i Kamerun gjennom sitt datterselskap 2Mites Ltd. Selskapene holder til i, henholdsvis, Drammen og Buea (sørvest i Kamerun) og drives av de samme som eier SunErgy AS.
Finans/ investering
2mitescredit.org/tag/cameroon/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst