Fellesrådet for Afrika Meny

Bedriftsdatabasen

Østensjø Rederi

Østensjø rederi ble etablert i 1974, har hovedkontor i Haugesund og har mer enn 550 ansatte. Selskapet opererer en moderne flåte av forsyningsskip, spesialskip for undervannsoperasjoner og slepebåter knyttet til oljeindustrien. Selskapet har utført oppdrag for flere av de største oljeselskapene i verden. Selskapets hovedvirksomhet er på norsk sokkel, men Østensjø har også hatt flere oppdrag i Angola og Nigeria. Selskapet hadde blant annet i en lengre periode et overnattingsfartøy/flotell i dette område. Det er også over de siste årene bygget flere slike typer skip beregnet på farvann utenfor kysten av Vest-Afrika.
Leverandør olje- og gassindustri
/ostensjo.no/
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst
Nei/uvisst