Afrika.no Meny
sep 27

Brownbag with Fulbright scholar David Jacobsen - Dynamics of Boko Haram

27. september, kl. 12:00-13:00
PRIO
PRIO, Hausmanns gate 3, Oslo

PRIO invites to a CVP brownbag with their newly arrived Fulbright scholar David Jacobsen. David will present two projects: (1) a study on the dynamics of Boko Haram and (2) an ambitious effort to build a global data analysis and collection platform. The ‘double feature’ should be of interest to people across PRIO.

Research, especially in the Global South, is stunted by a number of challenges. Data collection is expensive, often insufficiently granular, and quickly becomes out of date. Furthermore, data collected at sub-national levels is often incommensurate, making it difficult to compare, say Borno state in Nigeria with the Northern Cape in South Africa. This is a challenge for research, aid programs and economic investment in developing countries. 

Jacobsen will discuss a project, at its very early stages, to develop a Big Data platform to address cost, granularity, timeliness and commensurability of data. In this context he will also discuss a project he directed on Boko Haram, the backdrop to this new endeavor.

Til arrangørens side
sep 27

Tilapia-oppdrett i Afrika – en potensiell industri, eller bare en bistandsdrevet drøm?

27. september, kl. 14:00-18:00
Forum for teknologu og utviklingssamarbeid (FTU)
Ingeniørenes Hus, Oslo

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) inviterer til en åpen debatt med stor takhøyde vedrørende oppdrett av fisk i Afrika.

Dette som en oppfølging til disputten som "herjet" i media før sommeren hvor blant annet Jeppe Kolding (Universitet i Bergen) og Tor Næsje (NINA) hevder at Afrika ville ha hatt, og trolig også i fremtiden vil ha mer utbytte av hjelp til å opprette god fiskeriforvaltning enn "norsk hjelp" til fiskeoppdrett.

Ut i fra en netto bidragsbetraktning og den vedvarende mangel på suksess innen fiskeoppdrett i Afrika sør for Sahara er det mange som mener at norsk oppdrettskompetanse gjør vondt verre.

  • Er det slik, eller er det sannsynlig at Norge kan bidra til økt matproduksjon i Afrika gjennom oppdrett av tilapia i kombinasjon med introduksjon av norsk teknologi og kompetanse?
  • Er det realistisk å tro at Norge kan unngå å medvirke til økologiske negative konsekvenser ved introduksjon av nye arter i følsomme økosystemer.
  • Bør Afrika lukke distribusjon av genetisk forbedret stamfisk med tanke på potensiell spredning av nye sykdommer?
  • Hvem er ansvarlig når nye arter eller eventuelle nye sykdommer introduseres til nye geografiske områder?
  • Er fiskeoppdrett i Afrika økonomisk bærekraftig, og er behovet så stort at miljøhensyn settes til side?
  • Finnes gode konsekvensutredninger man kan sette lit til?

NB! Temamøtet streames, så husk å krysse av for oppmøte eller deltakelse via nettet ved påmelding.


Til arrangørens side
sep 27

Afrika Nå: Tourist go home? Bærekraftig turisme i Afrika

27. september, kl. 18:00-19:30
Fellesrådet for Afrika
Kulturhuset
Facebook event

Antiturismen i Barcelona og Mallorca kapret nyhetsoverskriftene denne sommeren, med vegger tagget med ”Tourist, you are the terroist” og ”Tourist go home”. Masseturismen til populære feriebyer i Europa har hevet boligprisene og drevet lokalbefolkningen ut. Men hva med populære turistmål i afrikanske land der turismen er mangefullt regulert gjennom lovgivning? Hvilke konsekvenser får masseturismen for lokalbefolkningen og økologien? Og hvilket ansvar har man som turist i slike land? 

Ironisk har antiturismen blomstret dette året, året som er utnevnt til FNs år for bærekraftig turisme og utvikling. Flere av verdens vakreste kyststrekninger, spesielt rundt Middelhavet, i Thailand og Karibia, er nedbygget av enorme hoteller og utbygginger av ferieboliger, og det fysiske og visuelle landskapet ødelegges og forurenses. 

Kenya nådde sin toleransegrense for flere år siden i de mest populære turistområdene, og landet opplevde store problemer med forsøpling og prostitusjon langs enkelte steder på kysten. På Zanzibar er enkelte strandområder stengt av for de lokale fiskerne, og i Gambia har mellom 80 og 90 prosent av økonomien vært avhengig av turisme. 

Reiselivsbransjen og nordmenn må bli mer bevisste på hvordan turisme påvirker samfunnene og andre næringer som fiske, jord- og skogbruk, friluftsliv, helse og kultur. Mange lokale samfunn i Afrika er ekstra sårbare overfor disse utfordringene, og da er det spesielt viktig at samfunnet ikke ødelegges av markedskreftene. Men hvordan jobber man for å skape en bevissthet og et fokus på forvaltning, heller enn markedsføring?

Les mer