Fellesrådet for Afrika Meny

Engasjer deg i Fellesrådet for Afrika! Du er hjertelig velkommen til å bli aktiv i en av våre arbeidsgrupper, og du kan støtte vårt arbeid økonomisk ved å bli medlem. Som medlem får du større mulighet til påvirke Fellesrådets politikk og strategiske valg. Her er en oversikt over arbeidsgruppene våre:

Utvalg for kapitalflukt

Utvalget tar for seg politiske temaer som ulikhet, skatt, kapitalflukt, korrupsjon og gjeld, og ser på sammenhenger mellom norsk politikk og rettferdighetsspørsmål på det afrikanske kontinentet. Utvalget sto i 2015 ansvarlig for Fellesrådet for Afrikas Angola-kampanje om skjult eierskap og finansiell åpenhet. I 2018 jobbet utvalget med utvikling og gjennomføring av Fellesrådets kampanje for 2018, som handlet om nettopp kapitalflukt.

For mer informasjon om utvalget for kapitalflukt, ta kontakt med gruppeleder Sondre Matias Nave: sondre.matias.nave@gmail.com

Utvalg for anstendig arbeid

Utvalget tar for seg arbeidsplasser, handels- og investeringspolitikk, landbrukspolitikk, arbeidstakerrettigheter og industrialisering. Hvordan kan norsk politikk bidra til jobbskaping og vekst, på en måte som faktisk kommer afrikanere flest til gode heller enn å utnytte sårbare grupper? Utvalget har fokusert på arbeidstakerrettigheter i 2015, samt FNs veiledende retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter. Utvalget er ansvarlig for Fellesrådets kampanje i 2020, som skal handle om behovet for en menneskerettighetslov for næringslivet.

For mer informasjon om utvalget for anstendig arbeid, ta kontakt med gruppeleder Celina Jerman Bright-Taylor. E-post: celinajbt@gmail.com

Nettredaksjonen

Redaksjonen leder det redaksjonelle arbeidet med å lage nettsiden Afrika.no. Gruppas oppgave er å utvikle ideer, finne skribenter og innhente bidrag, redigere tekst og bilder. Redaksjonen foretar selvstendige redaksjonelle prioriteringer og valg for Afrika.no, men forholder seg også til ønsker og forslag fra andre utvalg og landgrupper. Redaksjonen ledes av Maja Wolland Blomberg. E-post: majawolland@gmail.com

For mer informasjon om Afrika.no, ta kontakt med Maja eller med redaktør Sigrun Johnstad. E-post:sigrun@afrika.no

Migrasjonsutvalget

Migrasjonsutvalget er opprettet for å arbeide med Fellesrådets politiske kampanje 2019 som skal handle om migrasjon på og fra det afrikanske kontinentet. Migrasjonsutvalget skal jobbe for mer nyansert informasjon, mediedekning og retorikk om migrasjon på det afrikanske kontinentet og afrikanske migranter i Norge.

For mer informasjon om migrasjonsutvalget, ta kontakt med leder Judith Tesfaghiorghis. E-post: judith87@hotmail.com

Kjønn- og likestillingsutvalget (KLU)

Utvalget tar opp temaer knyttet til kjønn og likestilling i Fellesrådet for Afrikas informasjons- og påvirkningsarbeid.

For mer informasjon om kvinne- og likestillingsutvalget, ta kontakt med gruppeleder Azeb Leab. E-post: azeb.leab@gmail.com

Klimautvalget

Klimautvalget ble etablert i september 2019, og er det nyeste utvalget i Fellesrådet for Afrika. Klimaendringer er en daglig realitet i afrikanske land og FN mener også at ingen andre kontinenter vil bli så alvorlig rammet av klimaendringene som Afrika. Klimautvalget fokuserer på å øke bevisstheten rundt klimaendringene fra et afrikansk perspektiv.

For mer informasjon om klimautvalget, ta kontakt med gruppeleder Christine Wachu Mwangi. E-post: christine@afrika.no

Nigeria-utvalget

Gruppa arbeider med nigeriansk politikk og samfunn – næringsliv, menneskerettigheter, demokrati. Gruppa arbeider også med å fremme et nyansert bilde av Nigeria i Norge gjennom seminarer, kulturarrangementer og andre tiltak. De har blant annet hatt seminar om oljesølet i Nigerdeltaet på Kulturhuset, debatt om Biafra-krigen og situasjonen nå, samt stand på Oslo Afro Arts med nigeriansk mat og bilder fra Lagos.

For mer informasjon om Nigeria-gruppen, ta kontakt med gruppeleder Jørgen Mørk. E-post: morkjorgen@gmail.com

Afrikas Horn-utvalget

Denne gruppa arbeider med etiopisk politikk og samfunn, næringsliv, menneskerettigheter og demokrati.

For mer informasjon om Etiopia-gruppen, ta kontakt med gruppeleder Thea Forsén. E-post: Thea@afrika.no

Bli medlem

Vil du bli medlem i Fellesrådet for Afrika? Det kan du ordne her:

Meld deg inn

Følg oss

Følg oss på Facebook og Twitter og Instagram!

Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Afrika
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe