Fellesrådet for Afrika Meny

Norsk politikk

Les Fellesrådets terningkast før valget!

Med unntak av FrP er det forbausende stor enighet om bistandspolitikken i det norske politiske landskapet. Men for Fellesrådet er det viktig at utviklingspolitikk er mye mer enn bistand.  Og det er forbausende lite debatt om hvordan andre norske politikkområder, som handelspolitikk, investeringer, gjeld og forsvarspolitikk har betydning for utviklingsmulighetene for verdens fattige.

Boklansering

Afrikaårboka 2009: Arena Afrika - kappløp om makt og ressurser

Gamle og nye stormakter er i aksjon på den afrikanske arenaen for å skaffe seg tilgang til ressurser og geopolitiske og sikkerhetspolitiske posisjoner. Ofte blir det kalt det nye kappløpet om Afrika. Men dagens kappløp skiller seg fra det opprinnelige kappløpet om Afrika, som kulminerte med Berlin-konferansen i 1884, da de europeiske stormaktene satte seg ned ved forhandlingsbordet og delte Afrika-kartet mellom seg. Bildet av Afrika som et offer for koloniherrenes maktarroganse på Berlin-konferansen er innarbeidet.  Men i dag er det viktig å være oppmerksom på at denne offerrollen er høyst omdiskutert, understreker mange av bidragsyterne i Fellesrådets nye årbok. 

Debatt

- Kappløpet om Afrika er positivt!

Dette uttalte Øyvind Eggen, forsker ved NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt), under et seminar 9. september i regi av Fellesrådet for Afrika. Den namibiske forfatteren og skribenten Uazuvara Kapombo Katjivena ga dette utsagnet støtte, men Eggen møtte også motstand.

Politisk debatt

Til u-landenes beste?

Høyre og Utviklingsfondet påberoper seg begge å tale utviklingslandenes sak. Men de har et forklaringsproblem.

Norge og FN

Har Norge gitt opp FN?

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å kutte 42 millioner fra bevilgningen til FN-organisasjonene. Mens bevilgningene til private helseinitiativ økes og støtten til Verdensbanken holdes på samme nivå, blir FN nedprioritert, stikk i strid med løftene fra Soria Moria.

Kommentar

Ber TV2 stoppe reklamevideo

Fellesrådet for Afrika tar avstand fra måten TV2 profilerer sitt nye programkonsept, «Prosjekt X» på. – Ved å fremstille Afrika og afrikanere som passive mottakere av norsk hjelp, bidrar TV2 til å forsterke et svært stereotypisk og negativt bilde av Afrika, sier Guro Almås, daglig leder i Fellesrådet for Afrika.

Nyheter

Ti på topp gode nyheter fra Afrika

Nyheter om positive utviklingstrekk i Afrika drukner ofte i strømmen av negativt nytt fra kontinentet. Men Afrika er mer enn krig og konflikt, katastrofer og nød. Blant kontinentets 54 land finner man levedyktige demokratier, et rikt kulturliv, og ledere og folk som tar ansvar for sine lands utvikling. Fellesrådet for Afrika har plukket ut ti saker fra 2007 som viser at mye går rett vei. 

Handelspolitikk

Dobbelt urettferdig for afrikanske bønder

I denne kronikken stiller Fremtiden i våre hender, Kirkens Nødhjelp og Fellesrådet for Afrika seg spørsmålet om bønder i afrikanske land kan satse, i trygg forvisning om at ikke døra slamres igjen i ansiktet på dem så snart de har fått produksjonen opp og stå?