Fellesrådet for Afrika Meny

BOND TO HAPPEN? Recurring debt-crises in sub-saharan africa and the rise of sovereign bond issuance

I løpet av det siste tiåret har man sett store endringer i hvilken type finansiering afrikanske land sør for Sahara har klart å tiltrekke seg. Private finansstrømmer spiller nå en større rolle enn før, mens betydningen av offentlige strømmer har avtatt, særlig for mellominntektsland i regionen. Den økende betydningen av statsobligasjoner utstedt i utenlandsk valuta er en viktig del av denne trenden. Selv om denne formen for finansiering er en form for låneopptak, anvender investorer sjelden prinsipper for ansvarlig utlån når de gjør slike investeringer.

Ny samarbeidsavtale inngått mellom Norge og Angola

I et møte i går mellom Norges utenriksminister Børge Brende og Angolas utenriksminister Georges Chikoti ble det inngått en ny samarbeidsavtale mellom Norge og Angola. Avtalen skal sikre at «globale og regionale spørsmål av felles interesse» blir tatt opp på politisk nivå, opplyser kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet til NTB. Utover det, ønsker ikke UD å gå nærmere inn i detaljene rundt avtalen.


Stortingets Afrika-gruppe stiftet

Onsdag 11. mai ble Stortingets Afrikagruppe stiftet. Gruppens sekretariat består av Fellesrådet for Afrika og Norwegian-African Business Association (NABA). Formålet til Stortingets Afrikagruppe er å holde Stortingets representanter oppdatert og informert om utviklingen på det afrikanske kontinent gjennom relevante møter, seminarer og delegasjonsreiser.

Kampanje

Norsk næringsliv og skjulte eiere i Angola

Fellesrådet for Afrika lanserte den 4. november en kampanje om skjult eierskap og korrupsjon, med et spesielt blikk på Angola, som er norsk næringslivs største handelspartner i Afrika. Kampanjen setter fokus på skjult eierskap knyttet til norske investeringer og norsk handel i afrikanske land generelt.

Foto: Utenriksdepartementet

WTO

Uviss framtid for utviklingsagendaen

Verdens Handelsorganisasjons (WTO) ministermøte i Nairobi skulle levere på løfter gjort i 2001 og stadfeste hvor viktig det er at internasjonale handelsforhandlinger foregår på et globalt nivå.