Fellesrådet for Afrika Meny

Tanzania - from Nyerere to Magufuli

Tanzania har i flere tiår vært et av de viktigste landene for norsk utviklingssamarbeid. Dagens president Jon Magufuli blir ofte omtalt som en ny Nyerere. Hva innebærer det i praksis for hvordan vi kan se på nåtiden i lys av fortiden? 

Sør-Sudan og Norge - en historie av feilgrep eller suksesser?

Det norske engasjementet for Sudan og senere Sør-Sudan har dype historiske røtter. Det har resultert i ambisiøst, omfattende bistandssamarbeid og politisk innsats. Men med en svært alvorlig situasjon i dagens Sør-Sudan er det nødvendig å stille seg spørsmålet: hva er resultatet? 

av Julius Nyerere

Tungvekt versus fjærvekt 

I anledning av 50-års jubileet til Fellesrådet for Afrika har vi sett litt på gamle bøker og artikler som har blitt gitt ut tidligere. Dette er artikler som er skrevet inn i sin tid, men som kanskje likevel kan tale til vår tid. I Fellesrådet for Afrikas årbok fra 1996/1997 kalt Gjeld, strukturtilpasning og konflikt ble det utgitt en artikkel av Tanzanias landsfader og første president, Julius Nyerere. Nyerere var kjent for å være sosialist, nasjonalist og panafrikanist. 

Under tittelen «Tungvekt versus fjærvekt» tar han for seg den skjeve økonomiske og politiske maktbalansen mellom nord og sør. Han peker på urettferdigheten i at det fattige sør må konkurrere mot mektige og rike nord innen handel. Han tar også et oppgjør med vestens oppfatning av demokrati i Afrika, noe som fortsatt er en aktuell problemstilling i måten vesten forholder seg til Afrika på i dag.

Fellesrådet 50 år - jubileumsuke

Fellesrådet for Afrika ble stiftet i 1967 under navnet Fellesrådet for det sørlige Afrika. Utgangspunktet var den sterke norske motstanden mot apartheid-styret i Sør-Afrika. Fellesrådet for Afrika fyller 50 år i år, og i den forbindelse feirer vi med en jubileumsuke i november stappfull av spennende seminarer, debatter og premiere på en dokumentarfilm om norsk anti-apartheidbevegelse. 

How can South Sudan emerge from crisis?

The forum for Sudan and South Sudan arranges a conference where they address the political and humanitarian aspects of the crisis in the youngest state in the world. Prominent guests from both Norway and South Sudan will participate in the debate. In the evening, the Council for Africa will arrange a debate on the history of Norway and Sudan (later South Sudan). 

African regions - building blocks or brakes for peace?

While ECOWAS was on the short-list for the Nobel Peace Prize for its intervention in the Gambia, the East African Community (EAC) struggles to produce meaningful progress and results in Burundi.

The African Union (AU) has peace and security at the core of its mandate. However, much of the handling of conflict is usually delegated to one of the various regional blocks on the continent. What are the opportunities and pitfalls of such an approach? Should the AU be more forward leaning when there is a danger of inaction or when strategic regional interest hinders rather than helps conflict resolution?

Arven etter apartheid - Forestilling og samtale

Fellesrådet for Afrika inviterer i samarbeid med Wunderkammer Scenekunstproduksjon til en kveld på Caféteatret i Oslo med temaet "Arven etter Apartheid". Arrangementet inngår i Fellesrådet for Afrikas 50-årsjubileum og vil foregå på engelsk. 

Det er 23 år siden apartheid ble avviklet i Sør-Afrika. Hvilke spor ser vi av apartheid-regimets politikk i dag? Kan vi si at ANC-perioden har levd opp til lovnadene om en slutt på sosial marginalisering og økonomisk apartheid? Hvordan skal en gjøre opp regnskap for 23 år med demokratiske institusjoner når presidenten akkurat har overlevd sitt niende mistillitsvotum?


Ny rapport: Oljefondet må rustes bedre for fremtiden

Oljefondet er i ferd med å bli akterutseilt på bærekraftig og etisk forvaltning, slår en ny rapport fast.

Oljefondets markedsverdi er i dag på over 8000 milliarder dollar, og er dermed verdens største statlige investeringsfond. Som deleier i nærmere 9000 selskaper, det vil si 1,3 % av verdens børsnoterte selskaper, har Norge blitt en internasjonal økonomisk stormakt. Men samtidig som oljefondet har vokst seg større og større har også verden endret seg. Klimaendringer, økende økonomisk ulikhet, krig og konflikt, gjeldskriser og politisk ustabilitet, som igjen har ført til økt migrasjon, og truer både dagens og fremtidige generasjoner.