Fellesrådet for Afrika Meny

Afrika Nå, februar: ICC - straffedomstol for svarte?

I feburar spurte Afrika Nå: Hvordan preger ICC politikken i afrikanske land? Finnes det bedre alternativ til å straffeforfølge krigsforbrytere og ledere som driver med omfattende menneskerettighetsbrudd? Er kritikken av domstolen berettiget? Er det lurt for afrikanske land å melde seg ut? Hør debatten på opptak her!

Afrika.nos årsfest ble feiret med debatt og musikk

Oppdatert: Klikk deg inn for å høre opptak fra debatten! 
Afrika.no fyller ett år! Det blir musikk og debatt, og alle - venner, bidragsytere, lesere og alle Afrika-interesserte - er invitert på fest! Nosizwe Baqwa med band spiller, og Asta Busingye Lydersen, norsk-ugandisk journalist og skuespiller, kjent fra gruppa Queendom, leder paneldebatt. Vi spør: Afrikanere som ressurs i norsk Afrikadebatt - hvor langt har vi kommet? 

Afrika Nå, januar: Lagos - Mega city, mega opportunities, mega challenges

I januar tok Afrika Nå for seg temaet Lagos som "megacity", og de enorme utfordringene og mulighetene hurtig urbanisering bringer med seg. Victoria Ibezim-Ohaeri (Spaces for Change) fortalte om den omfattende tvangsforflyttingen av fattige som urbane infrastrukturprosjekter ofte fører med seg. Fabienne Hoelzel (Professor og direktør i Fabulous Urban) stilte med sine erfaringer fra oppgraderingsprosjekter av slummer i Lagos. Panelet ble moderert av Jeff Forbes, som har jobbet med arkitektur og byplanlegging i alt fra Norge til Sri Lanka og Nigeria, og er opptatt av en inkluderende prosess der planleggere og innbyggere samarbeider om avgjørelser i utbyggingsprosjekter. Fellesrådet på Human Rights Human Wrongs-festivalen

I samarbeid med Raftostiftelsen rettet Fellesrådet for Afrika søkelyset mot Nigerias miljøkrise og internasjonale selskapers ansvar under årets HRHW-festival. Dokumentarfilmen "Nowhere to Run" ble vist til full sal på Cinemateket søndag 19. februar, etterfulgt av en diskusjon mellom Nnimmo Bassey og jurist Daniel Leader. 

BOND TO HAPPEN? Recurring debt-crises in sub-saharan africa and the rise of sovereign bond issuance

I løpet av det siste tiåret har man sett store endringer i hvilken type finansiering afrikanske land sør for Sahara har klart å tiltrekke seg. Private finansstrømmer spiller nå en større rolle enn før, mens betydningen av offentlige strømmer har avtatt, særlig for mellominntektsland i regionen. Den økende betydningen av statsobligasjoner utstedt i utenlandsk valuta er en viktig del av denne trenden. Selv om denne formen for finansiering er en form for låneopptak, anvender investorer sjelden prinsipper for ansvarlig utlån når de gjør slike investeringer.