Fellesrådet for Afrika Meny

Artikler om Angola

Kampanje

Norsk næringsliv og skjulte eiere i Angola

Fellesrådet for Afrika lanserte den 4. november en kampanje om skjult eierskap og korrupsjon, med et spesielt blikk på Angola, som er norsk næringslivs største handelspartner i Afrika. Kampanjen setter fokus på skjult eierskap knyttet til norske investeringer og norsk handel i afrikanske land generelt.

Informasjonsstøtten

An Angolan tribute to the Norwegian "information support"

Etter å ha deltatt på Fellesrådets Angolakonferanse - delvis finansiert av informasjonsstøtte fra Norad - skrev Elias Isaac fra Open Society Angola brev til norske politikere,der han ber dem opprettholde informasjonsstøtten.

Angola og Norge

Krever handling fra Statoil

Statoil tener milliardar i Angola. Angolanske aktivistar krev at Statoil går føre for å gjere oljeindustrien meir open. ─ Me kan ikkje blande oss i nasjonal lovgiving, seier selskapet.

Angola

Store penger, tett tåke: Norge, Statoil & Angola

Oljelandet Angola er Norges største økonomiske samarbeidspartner i Afrika. Men bidrar norske investeringer til utvikling i det korrupte landet? Fellesrådet for Afrika og Chr. Michelsens Institutt (CMI) arrangerte for kort tid siden en serie seminarer og debatter om Norges engasjement i Angola i tre norske byer.